Kaupr / Siste nytt / Rekordhøy handel med børsnoterte Bitcoin-produkter - netto kapitalstrøm på 1,3, milliarder USD til Bitcoin-kjøp

Rekordhøy handel med børsnoterte Bitcoin-produkter - netto kapitalstrøm på 1,3 milliarder USD til Bitcoin-kjøp

Handelen med børsnoterte Bitcoin-produkter fortsetter på høyt nivå

Handelen med børsnoterte Bitcoin-produkter fortsetter på høyt nivå

Omsider foreligger komplette tall fra handelen med børsnoterte Bitcoin-produkter i USA i løpet av onsdagen. Disse viser at brutto tilførsel av kapital fra de nye ETF-fondene utgjorde hele 914 MUSD. Selv etter at Grayscale-kundene fortsatte å forlate Grayscale ved å selge fondsandeler for 450 MUSD, utgjorde netto kapitalstrøm onsdag 463 millioner USD. Dette betyr at netto tilførsel av kapital til kjøp av Bitcoin utgjør 1,3 milliarder USD i løpet av fire handelsdager.

De oppdaterte tallene baserer seg bl.a. på brutto- og nettotall delt på X / Twitter av Eric Balchunas, en ledende ETF-analytiker fra Bloomberg, som har holdt markedet oppdatert helt siden før ETF-ene ble godkjent. Tallene er også bekreftet av den danske kryptoanalytikeren Mads Eberhardt i Steno Research.

Denne artikkelen innebære en oppdatering av innholdet i en artikkel som Kaupr publiserte torsdag morgen, under tittelen "Bitcoin ETF-omsetning passerer 11 mrd. USD men både kryptomiljøet og TradFi er forvirret". Vi rapporterte da at det siden ETF-ene ble godkjent har rådet forvirring både hos kryptoinvestorer og tradisjonelle Fiat-investorer. Det alle har spurt seg er: Hvor stor er egentlig netto etterspørsel og kjøp av Bitcoin, gitt at Greyscale-kundene fortsetter å selge seg ned. Det blir ellers stadig tydeligere at Bitcoin-ETFene har lbit tmøtt med interesse som ETF-markedet ikke har sett maken til. I løpet av de først fire handelsdagene utgjorde nemlig brutto handelsvolum totalt 11 milliarder USD, eller 115 milliarder kroner.

Investorene prøver fortsatt å forstå hvordan kapitalstrømmene mellom ETF-ene og Bitcoin-markedet henger sammen. Dette er spørsmål som vi også har gått grundig gjennom i den siste utgaven av nyhetsbrevet Unleash Insight. Dette nyhetsbrevet inneholder både nyheter, analyser og kommentarer på ETF-godkjenningen, inkludert en ETF Q&A.

Hvorfor er det vanskelig å få oversikt?

Det er flere forklaringer på at investorene, uansett hvilken leir man tilhører, har hatt utfordringer med å få oversikt.  Den første er at mens kryptobørsene er kontinuerlig åpne både hele døgnet og på hellig- og fridager, så er de tradisjonelle børsene oppe fra 09:30 - 16:00 - da bare på hverdager

Den andre forklaringen til forvirringen, er at selv om kapitalen i ETF-fondene skal investeres 100% direkte i Bitcoin, så skjer dette ikke umiddelbart, men gjerne spredt over 1-2 handelsdager etter at fondene har fått sine innskudd.

Det tredje problemet er forsinkelsen som ligger innebygget både i oppgjør og i rapportering, gjør at tallene som deles, eller som det spekuleres i, på X / Twitter, nær sagt aldri er i sync. Fullstendige tall fra onsdagen forelå dermed først torsdag ettermiddag (norsk tid).

Salgspress og flytting av ETF-andeler

Den fjerde utfordringen er at mange Grayscale-investorer som nå omsider har fått omgjort sine fondsandeler til å bli aksjer i et ETF-fond, velger å selge seg ut av Grayscale. I tillegg til å utgjøre et salgspress på Bitcoin-kursen, gjør dette også at det blir enda vanskeligere å få en reell, netto og sanntids oversikt over hva ETF-ene har bidratt til når det gjelder ny etterspørsel etter Bitcoins. Mens utsalget fra Grayscale utgjorde 594 MUSD på tirsdag, var tallet i går 450 MUSD. Det er nok likevel for tidlig å tro at salgspresset fra Grayscale er over.

Nok en utfordring er at en del av kapitalen som går inn i de nye amerikanske ETF-ene ser ut til å komme fra andre Bitcoin-relaterte fond. Blant annet har man registrert at en del har byttet sine investeringer i europeiske ETP-er med amerikanske ETF-er. Også interessen for ETF-er, basert på Bitcoin futures, som ble godkjent for et par år siden, har dalt betydelig nå som man kan kjøpe en ETF forankret i Bitcoin spot.

Bitcoin-interessen er uansett rekordstor

Uansett hvordan man tolker tallene, så er det likevel ingen tvil om at interessen etter å investere i Bitcoin på en regulert måte, er rekordstor. Handelsvolumet på de nye Bitcon ETF-ene hittil, vel 11 milliarder USD etter fire dager, overstiger allerede hva 500 nynoterte ETF-er klarte å generere i omsetning gjennom hele 2023.

Europeiske CoinShares, som er i gang med å etablere oversikt over den totale omsetningen av Bitcoin-baserte ETFer, uavhengig av geografi og kategori, rapporterte mandag 15.januar at foregående ukes globale handelsvolum utgjorde 17,5 milliarder USD. Dette var ifølge CoinShares det største tallet som noensinne er registrert, mens det ukentlige gjennomsnittet i 2022 eksempelvis lå på 2 milliarder USD.

Når letter tåken?

Hva er så netto tilførsel av ny kapital til kjøp av Bitcoin? På grunn av utfordringene beskrevet tidligere i denne artikkelen, har det vært delt ulike estimater. CoinShares estimerte at den første uken hvort ETF-ene kunne kjøpes og selges i USA, tilførte 1,18 milliarder USD netto i frisk kapital. Denne uken har brutto handelsvolum i USA gått noe ned, i tillegg til at Grayscale-kundene har fortsatt sitt salg av fondsandeler. Tirsdag var tilførselen av ny kapital omlag på samme nivå som nedsalget fra Grayscale, mens onsdagens handel altså endte med en netto tilførsel av ny kapital.

Imidlertid er det ingen tvil om at  forvirringen og usikkerheten om den reelle effekten av ETF-godkjenningen, på kort sikt har vært med på å presse Bitcoin-kursen. Hva vil så kunne hvis tåken nå letter, og tallenes tale blir tydeligere? Det er det første spørsmålet twitteratet har stilt seg. Mens det andre, viktige spørsmålet, gjerne stilt med håp i stemmen, har vært: Når vil vi kunne konstatere at salgspresset fra Grayscale er over?