Kaupr / Siste nytt / USA har i flere år hengt etter Europa i handel med børsnoterte kryptoprodukter

USA har i flere år hengt etter Europa i handel med børsnoterte kryptoprodukter

Christopher Kock, VD i svenske Virtune, forteller i et videointervju med Kaupr at det helt siden 2015 har vært mulig å handle børsnoterte kryptoprodukter i Europa.

Christopher Kock, VD i svenske Virtune, forteller i et videointervju med Kaupr at det helt siden 2015 har vært mulig å handle børsnoterte kryptoprodukter i Europa.

USA har i flere år hengt etter Europa hva gjelder reguleringer av krypto og handel med børsnoterte kryptoprodukter. Dette sier Christopher Kock, VD i Virtune, en svensk spesalist i tilrettelegging og handel med børsnoterte kryptoprodukter, i et intervju med Kaupr.

Kock forteller i intervjuet at helt siden 2015 har det vært mulig å kjøpe seg en eksponering mot krypto i Europa tilrettelagt som en ETP (Exchange Traded Products). ETP-ene er ikke helt identiske med de amerikanske ETF-ene, men har mange av de samme egenskapene.

Virtune er et svensk selskap som er regulert som kapitalforvalter innen krypto og som tilrettelegger kryptoprodukter som kan kjøpes og selges på børs. Produktene er notert på Nasdaq i Stockholm, og kan bl.a. handles på Nordnet i hele Norden.

ETP-produkter i Europa

Etter at Bitcoin spotbaserte ETF-er ble godkjent i USA, er dette et av de hyppigst stilte spørsmålene vi har registrert på X / Twitter: Kan man kjøpe ETF-er i Norge og i Norden forøvrig? Svaret har vi i Kaupr bl.a. gått til Sverige for å få et svar på.  Virtune er et svensk selskap som er regulert som kapitalforvalter innen krypto og som tilrettelegger kryptoprodukter som kan kjøpes og selges på børs. Produktene er notert på Nasdaq i Stockholm, og kan bl.a. handles på Nordnet i hele Norden.

I videointervjuet hører vi også med Kock hva han tenker rundt Bitcon-kursen fremover i 2024, både knyttet til ETF-ene og andre drivere. Vi deler også våre refleksjoner etter å ha sett ferske TV-intervjuer med Blackrock-sjefen Larry Fink, hvor Fink bl.a. forteller at han for to år siden snudde 180 grader i sitt syn på Bitcoin.

Hele videointervjuet med Kock kan du se nedenfor.

 

Nyhetsbrev med bred ETF-dekning

Hvis du ønsker ytterligere innsikt i betydningen av de nye EFT-ene, anbefaler vi at du leser nyhetsbrevet Unleash Insight, som du kan abonnere på.

Nyhetsbrevet inneholder også en X / Twitter-tråd hvor spareøkonom Bjørn Erik Sættem i Nordnet forteller at amerikanske ETF-er kan handles i Norge. Vi refererer også til en artikkel som Morningstar har skrevet om mulighetene for å handle med ETF-er i Sverige, og deler også hovedpunktene i en artikkel i Bankshift, hvor kryptoeksperten Magnus Jones i Ernst & Young forteller om hvordan norske pensjonsfond kan investere i Bitcoin-fond.

Nyhetsbrevet inneholder også kommentarer fra finans- og kryptoeksperter i Norge, Danmark og Sverige. Vi har også analysert kapitalstrømmene i ETF-ene og utarbeidet svar på mange av spørsmålene du måtte sitte med i en egen ETF Q&A Guide.