Kaupr / Siste nytt / Bitcoin ETF-omsetning passerer 11 mrd. USD men både kryptomiljøet og TradFi er forvirret

Bitcoin ETF-omsetning passerer 11 mrd. USD men både kryptomiljøet og TradFi er forvirret

Både kryptoverden og klassisk finans strever med å forstå hverandre, etter godkjenningen av Bitcoin spotbaserte ETF-er. Her illustrert ved X-profilene som Franklin Templeton har variert mellom den siste uken.

Både kryptoverden og klassisk finans strever med å forstå hverandre, etter godkjenningen av Bitcoin spotbaserte ETF-er. Her illustrert ved X-profilene som Franklin Templeton har variert mellom den siste uken.

Handelsvolumet i de nye børsnoterte Bitcoin ETF-ene i USA har i løpet av fire handelsdager passert over 11 milliarder USD, eller 115 milliarder kroner. Dette er en interesse som ETF-markedet som sådan ikke har sett maken til. Likevel fortsetter både kryptoinvestorer og tradisjonelle Fiat-investorer å være forvirret og spør: Men hvor stor er egentlig netto etterspørsel og kjøp av Bitcoin?

Fra redaksjonen: Denne artikkelen ble publisert tidlig torsdag morgen (norsk tid). I løpet av dagen har vi fått tilgang på ny informasjon, og har derfor publisert en ny og oppdatert artikkel under tittelen: "Rekordhøy handel med børsnoterte Bitcoin-produkter - netto kapitalstrøm på 463 millioner USD til Bitcoin-kjøp"

Dette er spørsmål som vi har gått grundig gjennom i den siste utgaven av nyhetsbrevet Unleash Insight. Dette nyhetsbrevet inneholder både nyheter, analyser og kommentarer på ETF-godkjenningen, inkludert en ETF Q&A.

Hvorfor er det vanskelig å få oversikt?

Det er flere forklaringer på at investorene, uansett hvilken leir man tilhører, har utfordringer med å få oversikt.  Den første er at mens kryptobørsene er kontinuerlig åpne både hele døgnet og på hellig- og fridager, så er de tradisjonelle børsene oppe fra 09:30 - 16:00 - da bare på hverdager

Den andre forklaringen til forvirringen, er at selv om kapitalen i ETF-fondene skal investeres 100% direkte i Bitcoin, så skjer dette ikke umiddelbart, men gjerne spredt over 1-2 handelsdager etter at fondene har fått sine innskudd.

Det tredje problemet er forsinkelsen som ligger innebygget både i oppgjør og i rapportering, som gjør at tallene som deles, eller som det spekuleres i, på X / Twitter, nær sagt aldri er i sync.

Salgspress og flytting av ETF-andeler

Den fjerde utfordringen er at mange Grayscale-investorer som nå omsider har fått omgjort sine fondsandeler til å bli aksjer i et ETF-fond, velger å selge seg ut av Grayscale. I tillegg til å utgjøre et salgspress på Bitcoin-kursen, gjør dette også at det blir enda vanskeligere å få en reell, netto og sanntids oversikt over hva ETF-ene har bidratt til når det gjelder ny etterspørsel etter Bitcoins.

Nok en utfordring er at en del av kapitalen som går inn i de nye amerikanske ETF-ene ser ut til å komme fra andre Bitcoin-relaterte fond. Blant annet har man registrert at en del har byttet sine investeringer i europeiske ETP-er med amerikanske ETF-er. Også interessen for ETF-er, basert på Bitcoin futures, som ble godkjent for et par år siden, har dalt betydelig nå som man kan kjøpe en ETF forankret i Bitcoin spot.

Bitcoin-interessen er uansett rekordstor

Uansett hvordan man tolker tallene, så er det likevel ingen tvil om at interessen etter å investere i Bitcoin på en regulert måte, er rekordstor. Handelsvolumet på de nye Bitcon ETF-ene hittil, vel 11 milliarder USD etter fire dager, overstiger allerede hva 500 nynoterte ETF-er klarte å generere i omsetning gjennom hele 2023.

Europeiske CoinShares, som er i gang med å etablere oversikt over den totale omsetningen av Bitcoin-baserte ETFer, uavhengig av geografi og kategori, rapporterte mandag 15.januar at foregående ukes globale handelsvolum utgjorde 17,5 milliarder USD. Dette var ifølge CoinShares det største tallet som noensinne er registrert, mens det ukentlige gjennomsnittet i 2022 eksempelvis lå på 2 milliarder USD.

Når letter tåken?

Hva er så netto tilførsel av ny kapital til kjøp av Bitcoin? På grunn av utfordringene beskrevet tidligere i denne artikkelen, foreligger det ulike estimater. CoinShares estimerte at den første uken hvort ETF-ene kunne kjøpes og selges i USA, tilførte 1,18 milliarder USD netto i frisk kapital. Denne uken har brutto handelsvolum i USA gått noe ned, i tillegg til at Grayscale-kundene har fortsatt sitt salg av fondsandeler. Derfor varierer ekspertenes estimater, samtidig som alle rapporterer om at det akkumulert har vært en positiv kapitaltilførsel fra hele ETF-sektoren til kjøp av Bitcoin.

Imidlertid er det ingen tvil om at  forvirringen og usikkerheten om den reelle effekten av ETF-godkjenningen, på kort sikt er med på å presse Bitcoin-kursen. Hva vil så kunne skje når tåken letter, og tallenes tale blir tydeligere? Det er det første spørsmålet twitteratet stiller seg. Mens det andre, viktige spørsmålet, gjerne stilt med håp i stemmen, er: Når vil vi kunne se at salgspresset fra Grayscale gir seg?