Kaupr / Siste nytt / Norsk web3 startup vokser lønnsomt og øker staben med 55 prosent

Norsk web3 startup vokser lønnsomt og øker staben med 55 prosent

Presail er klar til å vokse, og øke dagens team på 11 med 6 nye stillinger. Fra venstre: Milad (COO), Håkon (Customer Success) og Xurxo (principalutvikler), som her er i Miami, på årets firmatur.

Presail er klar til å vokse, og øke dagens team på 11 med 6 nye stillinger. Fra venstre: Milad (COO), Håkon (Customer Success) og Xurxo (principalutvikler), som her er i Miami, på årets firmatur.

Det norske Web3-selskapet Presail er i flytsonen, har tjent penger siden starten og skal nå øke antall ansatte med 55 prosent fra 11 til 17. Etter at Presail underveis har hentet inn 5 millioner Euro i funding, har selskapet fortsatt med å utvikle og optimalisere plattformen sin, og er nå klar til å skalere virksomheten.

Presail er en B2B-løsning med over 80.000 brukere, fordelt på selskaper og prosjekter som nesten utelukkende er fra andre land enn Norge. Selskapet selv beskriver plattformen som infrastruktur for investeringer i web3-prosjekter.

Skalering og profesjonalisering

– Presail i dag er en robust og fleksibel produktsuite, som dekker kundenes primære behov. Vi har funnet en Product Market Fit i forhold til markedet. Nyrekrutteringene innebærer derfor både en skalering og profesjonalisering av selskapet samt en rendyrking av roller,  sier Tomas Veiden, CTO i Presail. Veiden beskriver det Presail nå gjør, som en veldig naturlig prosess for et selskap som er på vei fra et tidlig startup-stadie til scale-up.

Alt i alt er det seks nye stillinger som nå skal besettes, i en kombinasjon av økt kapasitet, prioriterte fokusområder og rendyrking av roller.

Plattform for web3-prosjekter

– Vi har utviklet en plattform som lar web3-baserte prosjekter og fond hente inn penger på en smidig måte. Pengeoverføringene skjer i form av krypto stablecoins, investorene får eierandeler i form av tokens og vi hjelper dem med å holde oversikt over eiere og dere eierandeler.  Det er kortversjonen av hva vi gjør, sier Veiden.

Presail sin suite består av flere, fleksible moduler. For nye prosjekter brukes Presail som en plattform for fundraising. Prasail har også en integrert “Cap table management”, som sørger for å holde oversikt over alle eiere og deres eierandeler i et prosjekt. I tillegg støtter plattformen sekundærhandel, som skjer innenfor hvert enkelt investeringsprosjekt.

Utvikling og operations

Presail deler nå utviklerteamet i to, ett som jobber med videreutvikling av produktet og et operations-team som skal fokusere på å levere Presail-appen effektivt samt håndtere flere kunder og økt trafikk. I Presail sine rekrutteringsplaner akkurat nå inngår både en utvikler til produktutviklingsteamet og en dev ops til det som blir starten på et operations team.

– Vi har underveis bygget en stor produktsuite, som vi løpende jobber med å polere og forbedre. Det skal vi fortsette med, samtidig som vi også sørger for at den blir effektivt levert og kan håndtere større trafikk, sier Veiden og forklarer: 

– Vi leverer jo en fundraising-plattform. På populære prosjekter som er åpent og tilgjengelig for alle, så kan det komme titusenvis av besøk inn på nettsiden på en gang, akkurat når fundraisingen åpner. Hvordan man skal håndtere en slik umiddelbar trafikkøkning, er en av flere interessante problemstillinger som det nye operations teamet skal bidra til å løse.

Finne riktig bruksområde

Tomas Veiden forteller at i den fasen som Presail befinner seg, så er det naturlig å rendyrke en del arbeidsoppgaver og parallelt bygge nye stillinger. Dette er også bakgrunnen for den tredje utlyste stillingen; en Product Marketing Manager, som skal bidra til å formidle produktet og hvordan plattformen kan tas i bruk av nye kunder.

Ifølge Veiden er Presail sin løsning svært fleksibel, og kan brukes til ulike formål, prosjekter og brukersegmenter, som fond og prosjekter. Det vanligste brukercaset er Community-baserte investeringer, hvor mange investorer går sammen og samler inn penger til et investeringsprosjekt. Men Presail har også andre brukercaser; eksempelvis er plattformen brukt til fundraising for Ukraina mens et annet har brukt Presail til å finansiere bygging av brønner. Den nye medarbeideren skal derfor bidra til å beskrive og dele ulike brukerscenarier og hjelpe nye kunder med å finne modellen som passer dem best.

Rendyrking av roller

Den fjerde stillingen som er utlyst, er en Financial Controller, som skal bidra til å holde kontroll på det finansielle i tett samspill med regnskapsfører og revisor. Denne rekrutteringen vil også bidra til å frigjøre tid for lederteamet til å holde fokus på andre områder som strategi, posisjonering, produktutvikling etc.

– Dette er et godt eksempel på hva vi nå gjør, å lage nye roller ut av ansvarsområder som frem til nå har ligget i lederteamet. Det det handler om er å frigjøre tid og sørge for at hver enkelt medarbeider i teamet gjør det de er best på, sier Veiden.

I tillegg til de fire utlyste stillingene, er ytterligere to nye stillinger i ferd med å bli utlyst.

Remote selskap

I dag har Presail medarbeidere både i Spania, Irland og Argentina, i tillegg til Oslo. – Særlig når det kommer til utviklingsteamet så hadde det vært veldig vanskelig for oss å finne den riktige kompetansen hvis vi kun hadde rekruttert fra Osloområder. Vi kommer derfor til å kaste ut et bredt nett i Norge og internasjonalt, og tilrettelegge for Remote Work, sier Veiden.

Presail er et Remote Work-vennlig selskap, men samles en gang i året på en årlig firmatur, som i år gikk til Miami. Fra venstre: Tomas (CTO), Glen (Senior frontend utvikler), Xurxo (principalutvikler) og Maral (Head of Compliance).

Presail er et Remote Work-vennlig selskap, men samles en gang i året på en årlig firmatur, som i år gikk til Miami. Fra venstre: Tomas (CTO), Glen (Senior frontend utvikler), Xurxo (principalutvikler) og Maral (Head of Compliance).