Kaupr / Siste nytt / “Keep calm and carry on” er mantra i Cardano-samfunnet etter K33-kritikk

“Keep calm and carry on” er mantra i Cardano-samfunnet etter K33-kritikk

Kryptovalutaen i Cardano-nettverket ADA er oppkalt etter Ada Lovelace (t.v.), mens Byron, Shelley, Goguen, Basho og Voltaire representerer ulike sykluser i Cardano sitt veikart. Dette bildet er tatt i november 2022.

Kryptovalutaen i Cardano-nettverket ADA er oppkalt etter Ada Lovelace (t.v.), mens Byron, Shelley, Goguen, Basho og Voltaire representerer ulike sykluser i Cardano sitt veikart. Dette bildet er tatt i november 2022.

Kaupr tilbragte deler av lørdagen i dialog med Cardano-samfunnet i Norge for å kartlegge reaksjonene på den knallharde kritikken mot Cardano-nettverket fra analyseselskapet K33. Det er ingen tvil om at kritikken umiddelbart skapte stort engasjement og følelser i sosiale medier som X og grupper i Discord, men “Keep calm and carry on” synes akkurat nå å være mantraet som gjelder.

Mange i det norske Cardano-samfunnet brukte også lørdagen til å delta i en workshop om det fremtidige styringssystemet i Cardano-nettverket, og lørdagskvelden til sosialt samvær. Vi har snakket med flere av disse for å høre om deres reaksjoner på Cardano-kritikken. Kaupr har også snakket med representanter for The Cardano Foundation, som var i Norge for å delta i workshops om det fremtidige styringssystemet i Cardano-nettverket.

K33 Who?

Hva sier så Charles Hoskinson, grunnleggeren av Cardano, om kritikken? “Who? Never heard of them” tweeted Hoskinson tidlig. De som kjenner Hoskinson, sier at dette er en typisk måte for Hoskinson å uttrykke seg på. Trolig vet han meget godt hvem K33 og morselskapet Arcario er. (Red: Scroll videre nedover i artikkelen for mer informasjon om K33 / Arcario).

“Who? Never heard of them” tweeted Charles Hoskinson tidlig om K33-analysen.

“Who? Never heard of them” tweeted Charles Hoskinson tidlig om K33-analysen.

På leting etter motiver

Hoskinson går imidlertid ikke inn på kjernen i kritikken fra K33, som bl.a. var “Mangel på meningsfylt aktivitet”, “Ingen bevis for at Cardano blir brukt til noe”. Heller ikke andre talspersoner for Cardano har gjort det på X / Twitter, men mange leter i stedet etter vikarierende motiver hos K33. Chris O hevder for eksempel at K33 / Arcario er drevet av interessene til Venture Capital-selskaper, og skriver bl.a. at analysen fra K33 ikke var noe annet enn en “hit piece designed to attack a competitor ecosystem in order to manipulate price and sentiment”.

“Analyse uten substans”

Dette synspunktet finnes også i det norske Cardano-miljøet, men alt i alt er reaksjonene her mye mer nyanserte enn det som fremkommer av diskusjonstrådene på X / Twitter. Også i Norge mener nok alle at K33-analysen manglet substans og dybde, i forhold til deres eget kjennskap til Cardano. Men her mener likevel mange at svaret på kritikken, i den grad man skal bruke tid og ressurser på det, bør være å føre bevis for at det er stor aktivitet i Cardano-nettverket.

Bevis på stigende aktivitet?

Et av bevisene er ifølge disse utviklingen i TVL (Total Locked Value), som er stigende (se graf fra DeFiLlama), etter et fall som også alle andre blokkjeder opplevde under kryptovinteren. Et annet bevis er ifølge disse at utviklerne i Cardano Foundation, som utgjør hovedparten av de 600 ansatte, nå er godt i gang med å utvikle konkrete produkter og løsninger, som eksempelvis en “Digital Identity Wallet”.

Nye og aktuelle Cardano-prosjekter

Cardano-fans trekker også frem bevis på prosjektnivå. Et eksempel er nyhetsaktuelle Iagon, som de siste ukene har rullet ut en plattform for lagring av store datamengder, bygget på Cardano. Også Tvvinn, som er en ny plattform for tokenisering av Real-World-Assets, har sin opprinnelse i Cardano-miljøet, men satser samtidig på å være tilgjengelig på tvers av blokkjedene, gjennom en såkalt “Multi-chain” tilnærming.

Gründere og startups kan også få finansiering til sine prosjekter fra Cardano Foundation, etter grundig pitching og stemmegivning i Cardano-fellesskapet. Summen av disse fondene skal etter det Kaupr forstår utgjøre 1,4 mrd. ADA (=kryptovalutaen til Cardano), som med dagens kurser utgjør vel 700 MUSD. Flere norske prosjekter har nytt godt av denne ordningen.

Hvem er K33 og Arcario?

K33 Research (tidligere Arcane Research) er et analyseselskap med mer enn 40.000 abonnenter på sine analyser og nyhetsbrev samt distribusjon gjennom finanskanaler som Bloomberg. Flere av selskapets analytikere, som Vetle Lunde, brukes i økende grad av internasjonale medier til å kommentere nyhetsbildet. Kaupr har også nylig videointervjuet Lunde om lanseringen av de nye amerikanske og Bitcoin-baserte ETF-fondene som ble tilgjengelige i markedet i midten av januar.

I tillegg til research og analyse består K33 i Norge av en meglings- og rådgivningstjeneste. Etter en omstrukturering og navneendring i 2022 har K33 forlatt retail/forbruker-markedet, og satset fullt og helt på formuesforvaltning. K33 er igjen et datterselskap av Arcario AB (tidligere Arcane AB), som er børsnotert i Sverige, ledet av CEO Torbjørn Bull Jenssen og nå definert som et investeringsselskap med en rekke datterselskaper innen krypto.

Kaupr kommer fremover både til å dekke utviklingen i Cardano-nettverket journalistisk, på linje med andre blokkjeder, samt konkrete Cardano-baserte prosjekter, uten hverken å fraråde eller anbefale disse. Akkurat den samme policyen legger vi også til grunn når vi følger Arcario, K33 og deres analyser.