Kaupr / Siste nytt / Unga svenskar driver utvecklingen av kryptovalutor: totalt 1,6 miljoner ägare förväntas inom 10 år

Unga svenskar driver utvecklingen av kryptovalutor: totalt 1,6 miljoner ägare förväntas inom 10 år

Resultatene fra Swedish Crypto Adoption Survey 2024 ble lagt frem i dag

Resultatene fra Swedish Crypto Adoption Survey 2024 ble lagt frem i dag

Ökande trend i ägandet av kryptovalutor i Sverige enligt en ny rapport från EY och K33 Research. Nästan hälften av ägarna av kryptovalutor i Sverige är under 30 år. Det är mycket vanligare att män äger kryptovalutor jämfört med kvinnor.  Det är totalt 7 procent av svenskarna som äger någon form av digital valuta enligt undersökningen. Analysen visar att inom ett decennium kommer cirka 20 procent av Sveriges befolkning äga kryptovalutor.

Undersökningen från rådgivnings- och revisionsföretaget EY och kryptoundersökningsföretaget K33 Research med över 1000 respondenter i Sverige visar ett ökat ägande av kryptovalutor. Enligt undersökningen är det 550 000 svenskar eller 7 procent av den svenska befolkningen över 18 år som äger någon form av digital valuta.

- Kryptovaluta i Sverige är på väg mot en aldrig tidigare upplevd tillväxt. Med prisnivåer som tilltalar allmänheten har nästan två tredjedelar av de svenska kryptoägarna börjat investera i kryptovalutor efter 2019, säger Anders Helseth, undersökningschef på K33 Research.

Millenniegenerationen i Sverige driver kryptovalutatrenden

De som driver denna trend är millenniegenerationen, 46 procent av de svenska kryptovalutaägarna är under 30 år och 40 procent är mellan 30–50 år. Det finns också skillnader mellan könen och män är mer aktiva. Undersökningen visar att det är tre gånger mer sannolikt att män äger kryptovalutor jämfört med kvinnor.

Undersökningen visar också på en stark utveckling för de kommande åren för kryptovalutor. Analysen visar att så många som 1,6 miljoner svenskar, eller cirka 20 procent av den svenska befolkningen över 18 år, kommer äga kryptovalutor inom det närmaste decenniet.

- Med tanke på det positiva mottagandet och den snabba utvecklingen av kryptovalutor bland svenskar, särskilt den unga generationen, ser vi en möjlig trefaldig ökning under de kommande tio åren. Detta är en tydlig signal om en bred investeringskultur och bör tas på allvar av såväl etablerade investerare som tillsynsmyndigheter under ett år då EU:s Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) träder i kraft, säger Mads Ribe, Associate Partner på EY.

Totalt har undersökningen 4000 respondenter i Norden och det är första gången som den genomförs i Sverige. Undersökningen har genomförts under flera år i Norge av EY & K33 Research. Den nordiska rapporten lanseras 11 april 2024.

Crypto Adoption Week

I dag åpnet også Crypto Adoption Week, hvor K33 og EY har gått sammen med Nordic Blockchain Association og medieselskapet Kaupr om å presentere og diskutere funnene fra rapporten på et bredt nivå. Dette skjer bl.a. via egne live-sendinger for hvert nordisk land, Sverige, Danmark, Finland og Norge.

Den første live-sendingen var på mandag, hvor resultatene for Sverige ble presentert av Mads Ribe fra EY og Anders Helseth fra EY. I live-sendingen deltok også Cizar Bachir Brahim fra Nordic Blockchain Association, David Bergling fra Web3 Sweden, Erik Vesterlund fra Goobit og Matt Briniarek fra Safello.

Du kan se sendingen i opptak på kaupr.io, på Unleash Digital, YouTube og X / Twitter. Du kan også få med deg oppdateringer via flere Live Events på Kaupr sin Linkedin-side, og ved å abonnere på nyhetsbrevet Unleash Updates.