Kaupr / Siste nytt / Nytt liv i Bitcoin som digitalt økosystem. Vi intervjuer Torkel Rogstad om Layer 2.

Nytt liv i Bitcoin som digitalt økosystem. Vi intervjuer Torkel Rogstad om Layer 2.

Torkel Rogstad mener at alle Bitcoin-fans, også de som definerer seg som Bitcoin maxi, bør glede seg over den økte interessen for Bitcoin som utviklingsplattform.

Torkel Rogstad mener at alle Bitcoin-fans, også de som definerer seg som Bitcoin maxi, bør glede seg over den økte interessen for Bitcoin som utviklingsplattform.

Bitcoin handler ikke lenger bare om Bitcoin som “store of value” eller som “digitalt gull”. De siste ukene har det blitt ny fart i utviklingen av Bitcoin som et digitalt økosystem, bl.a. med utvikling av nye teknologier og lansering av en rekke nye Layer 2-løsninger. Vi har videointervjuet Bitcoin-eksperten Torkel Rogstad, som er veldig tilfreds med at det igjen er blitt en bred iver og entusiasme etter å gjøre nye ting på Bitcoin.

Rogstad mener at den nye utviklingen kan bidra til å realisere det som mange Bitcoin-entusiaster har argumentert for hele tiden, at alt som en Altcoin kan gjøre, det kan Bitcoin gjøre enda bedre. Likevel har de fleste utviklingsmiljøer og ventureselskaper de siste årene fokusert på Ethereum, Solana og andre blokkjeder som plattformer for skalering og utvikling av desentrale applikasjoner.

Traff godt

Lengre ned i denne artikkelen kan du se det nye videointervjuet med Torkel Rogstad. Tidlig i intervjuet viser også Rogstad - med et smil -  til et intervju vi gjorde med han i fjor høst, under tittelen “Bare Bitcoin og Torkel Rogstad gjør seg klar til et bullmarked”. Dette intervjuet kan du finne her.

Ordinals et viktig kulturskifte

I den ferske videosamtalen med Torkel Rogstad snakker vi blant annet om Ordinals, Bitcoin sitt svar på Ethereum sine samleobjekter i form av NFTer og som ble lansert for cirka et år siden. Rogstad mener at det er fullt mulig å være både for og mot Ordinals, men at det man bør sette pris på, eventuelt også som en “Bitcoin maxi”, er at Ordinals har skapt et nytt kulturelt klima i forhold til Bitcoin som utviklingsplattform og som et digitalt økosystem.

Skalering via nye teknologier

I tillegg til Ordinals mener Rogstad at en annen ny teknologi også har bidratt til å skape ny interesse for Bitcoin som utviklingsplattform. Den andre er BitVM, en ny måte å gjøre beregninger på, som svært mange av de nye Layer 2-løsningene på Bitcoin bygger på. Det kan dermed ligge til rette for økt skalering i form av Rollups og over tid mindre kompleksitet i utvikling av nye applikasjoner på Bitcoin.

Lightning kan ikke løse alt

Vi diskuterer også Lightning, som frem til nå nærmest har vært enerådende som Layer 2-løsning, men som Torkel mener har begrensninger utover betalinger. Vi snakker også om Stacks, som de siste ukene har steget sterkt i kurs, og som nå er blant de 30 høyest verdsatte Tokens.

Økt entusiasme

Rogstad understreker at noen av de nye teknologiene og Layer 2-løsningene er uferdige, men at de allerede har bidratt til en kraftig økt entusiasme og interesse for utvikling på Bitcoin, både fra utviklere, startups og venture-selskaper.

Hele videosamtalen med Torkel Rogstad kan du se under.