Kaupr / Siste nytt / Nordmenns eierskap i kryptovaluta høyest i Norden; over 1 million kryptoeiere forventes innen 10 år

Nordmenns eierskap i kryptovaluta høyest i Norden; over 1 million kryptoeiere forventes innen 10 år

Anders Helseth fra K33 (t.v.) og Mads Ribe fra EY la i dag frem tall for adapsjonen av krypto i Norge og Norden

Anders Helseth fra K33 (t.v.) og Mads Ribe fra EY la i dag frem tall for adapsjonen av krypto i Norge og Norden

En nylig undersøkelse gjennomført av Norstat for konsulent- og advokatfirmaet EY og analyseselskapet K33 Research har avslørt en økende trend i eierskap av digitale verdier blant norske voksne, med 395 000 eller 9% av befolkningen som rapporteres å eie en form for digital valuta. Siste året, har antallet eiere økt med 50 000, der Bitcoin (76 %) og Ethereum (39 %) dominerer blant kryptovalutaene.

Den yngre generasjonen bidrar i stor grad til denne trenden: Over tre fjerdedeler av norske kryptovalutaeiere er under 40 år, med en sterk økning i aldersgruppen 15 – 29, siden 2023. Dessuten er menn spesielt aktive, med nesten tre ganger høyere sannsynlighet for å eie kryptovaluta sammenlignet med kvinner.

–  Norsk eierskap i kryptovaluta har økt siden 2023 og er høyest i Norden. I tråd med offentlig oppmerksomhet om verdiøkning, kom nesten to tredjedeler av norske kryptovalutaeiere om bord etter 2019, så en kan si kryptovaluta ble mainstream under Covid, sier Anders Helseth, som leder research-avdelingen i K33 Research.

Fremtidig vekst

Undersøkelsen fremhever også en sterk fremtidig vekst, som indikerer at så mange som 1 million nordmenn, eller omtrent 20% av landets voksne befolkning, vil kunne eie kryptovaluta i løpet av det neste tiåret.

–  Med tanke på den positive mottakelsen og rask tilpasning til kryptovaluta blant nordmenn, spesielt den unge generasjonen, ser vi potensielt mer enn en dobling av antall nordmenn som sier de vil eie digitale verdier de neste ti årene. Dette er et klart signal om en diversifisert investeringskultur, som institusjonelle investorer så vel som myndigheter bør merke seg, særlig med EUs Markets in Crypto Assets Regulation (MiCAR) er ventet implementert i Norge det neste året, sier Mads Ribe, assosiert partner i EY Tax & Law og leder for advokatfirmaets teknologisatsing.

Dette fremskrittet i tilpasning til digital valuta understreker Norges posisjon i forkant av finansiell evolusjon, noe som indikerer en lovende fremtid for blockchain-drevet økonomi.

Crypto Adoption Week

The findings from the Crypto Adoption Survey, conducted by EY and K33, were first revealed during Crypto Adoption Week 2024, which took place from the 8th to the 11th of April 2024, with Kaupr and the Nordic Blockchain Association as partners. During the week, Kaupr organized four live events where the results from each Nordic country were presented and discussed with a local panel. The presenters for all the live events were Mads Ribe from EY and Anders Helseth from K33. The discussion panel in the live event for Norway and the Nordics included the following local experts: Sophia Adampour from Verse Gallery, Stig Aleksander Kjos-Mathisen from NBX, Torkel Rogstad from Bare Bitcoin, Nikolai Nyrud Gobel from DNB, Torbjørn Bull Jensen from K33 / Arcario and Jakob Mikkel Hansen from Nordic Blockchain Association. Morten Myrstad, founder and editor in Kaupr, was the moderator of all the live events during the week. 

You can watch a recording from the Norwegian and Nordic live event below. You can also watch the recordings from the other live events during Crypto Adoption Week on Unleash Digital, on YouTube and on the video tab on Kaupr.io. For updates about other events from Kaupr you can subscribe for the newsletter Unleash Updates. Please also follow and interact with Kaupr on Linkedin, X / Twitter, Facebook and Instagram.