Kaupr / Siste nytt / Nordmenns appetitt for kryptovaluta øker

Nordmenns appetitt for kryptovaluta øker

Fire norske kryptobørser bekrefter økt appetitt for krypto blant nordmenn, men fanger bare opp deler av kryptohandelen som nordmenn tar del i.

Fire norske kryptobørser bekrefter økt appetitt for krypto blant nordmenn, men fanger bare opp deler av kryptohandelen som nordmenn tar del i.

Nordmenns appetitt for investeringer i kryptovaluta øker. Hittil i 2024 har kryptohandelen på fire norske kryptobørser passert over 1,4 milliarder kroner, et tall som på ingen måte fanger opp hele kryptohandelen som nordmenn tar del i. Appetitten ser også ut til å øke i takt med at kryptokursene og spesielt Bitcoin stiger i kurs. 28. februar, da Bitcoin-kursen for første gang på lenge passerte USD 60.000, utgjorde dagsomsetningen på de fire norske kryptobørsene, med Firi i spissen, over 100 millioner kroner.

Kaupr har hentet inn og analysert handelstallene som sammenligningstjenesten Kryptopris legger ut hver dag, og omfatter handel på kryptobørsene Firi, NBX, Bare Bitcoin og Juju til og med 29. februar.

Undervurderte tall

Disse tallene fanger imidlertid kun opp deler av kryptohandelen som nordmenn tar del i. K33, som betegner seg som en kryptomegler, offentliggjør eksempelvis ikke daglige tall, kun kvartalsvis netto omsetning via morselskapet Arcario. De store kryptoaktørene legger også til rette for såkalt OTC-handel, det vil som handel som gjøres utenom børs og direkte mellom to parter. I tillegg har mange nordmenn gjennom mange år valgt å bruke utenlandske børser, hvor eksempelvis Binance har vært populær på grunn av sitt store volum og høye likviditet.

Økt tro på kryptovaluta

Allerede i 3. og kvartal 2023 startet nordmennene å gjenvinne sin tro på kryptovaluta. I midten av januar rapporterte vi at norske kryptoinvestorene mer enn doblet sin handel fra 3. til 4. kvartal i 2023, i takt med at forventningene økte i forhold til at de amerikanske Bitcoin spotbaserte ETF-ene ville bli godkjent av det amerikanske børstilsynet. Så skjedde også 10. januar, men de i første ukene etterpå var markedet fortsatt usikker på om dette var en “buy the news”- eller “sell the news”-begivenhet.

Tilbudsskvis på vei?

Frisk kapital har imidlertid fortsatt å strømme inn til de 9 nye ETF-fondene, og har både brutto og netto oversteget volumet som tilføres markedet i form av nye mintede Bitcoins. Mange har derfor spekulert i at det før eller siden vil oppstå en tilbudsskvis (supply crunch), etter hvert som det blir tydelig for markedet at etterspørselen etter Bitcoin overstiger tilbudet. Denne tilbudsskvisen har mange ment vil øke ytterligere, når den daglige mintingen av nye Bitcoins blir halvert, en begivenhet som trolig vil skje i midten av april. 

Passerte USD 60.000

Også norske kryptoinvestorer hadde en litt mer avventende holdning utover i januar, men handelen på de 4 børsene endte likevel på over 600 millioner kroner, opp cirka 25 prosent fra 4. kvartal i 2023. Også februar startet forsiktig, men i slutten av februar, da Bitcoin stabiliserte seg over USD 50.000, og deretter steg til over USD 60.000, økte også aktiviteten blant de norske kryptoinvestorene. Etter å ha ligget på rundt 11 MNOK 24. og 25. februar, steg handelen i dagene etterpå til 56 MNOK, 102 MNOK og 85 MNOK. I mars, som jo er tidlig, ligger den daglige snittomsetningen så langt i overkant av 30 MNOK.

Vi i Kaupr har i en egen utgave av nyhetsbrevet Equity by Kaupr beskrevet reisen fra kryptovinter i 2022 til kryptovår i 2024. Dette nyhetsbrevet, som også vil varsle om kommende episoder i en ny podcast, kan du abonnere på gratis.

Nyhetsbrevet Equity by Kaupr beskriver en reise fra kryptovinter til kryptobørs.

Nyhetsbrevet Equity by Kaupr beskriver en reise fra kryptovinter til kryptobørs.