Kaupr / Siste nytt / USA snur 180 grader og blir pro krypto?

USA snur 180 grader og blir pro krypto?

Med 279 mot 136 stemmer, inkludert støtte fra 71 demokrater, besluttet Representantenes Hus onsdag kveld å gi sin støtte til ny lovregulering av digitale aktiva.

Med 279 mot 136 stemmer, inkludert støtte fra 71 demokrater, besluttet Representantenes Hus onsdag kveld å gi sin støtte til ny lovregulering av digitale aktiva.

Den siste uken kan vise seg til å bli en av historiens viktigste uker innen amerikansk finanspolitikk. Via to avstemninger i den amerikanske kongressen har tilhengerne av krypto vunnet avgjørende tverrpolitiske seire. Torsdag kveld er det også ventet at de amerikanske børsmyndighetene SEC kommer til å godkjenne spotbaserte ETFer basert på Ethereum, verdens nest største blokkjede.

Mens regulerende myndigheter både i Europa, Asia, Midt-Østen og Latin-Amerika har satset på å regulere, og dermed også legitimere, kryptovalutaer på ulike vis, har USA valgt en helt annen linje. I USA har SEC (U.S. Securities and Exchange Commision) og SEC-sjefen Gary Gensler nærmest ført en krig mot kryptoindustrien. Hans argumentasjon har hele tiden vært basert på investorbeskyttelse, mens kritikerne mener at han først og fremst har gått ærendet til tradisjonell bank og finans.

Omstridte avgjørelser

Gensler har juridisk bygget sine avgjørelser på en 90 år gammel verdipapirlovgivning fra 1933 og 1934, og på den omtalte “Howley-testen”, hvor man ved å vurdere flere kriterier kan bestemme om en et aktiva er å definere som en “investeringskontrakt” mellom to parter eller ikke. Dette vil igjen avgjøre om eiendelen er å anse som et verdipapir i henhold til lovverket, og dermed registreringspliktig hos SEC. Dette synet har Gensler og SEC tatt videre i form av en rekke avgjørelser, søksmål og rettstvister med kryptobørser og andre aktører innenfor kryptoindustrien. Industrien har argumentert med at dette er en svært tilfeldig og subjektiv måte å drive regulering på, basert på et foreldet juridisk rammeverk som ble implementert mange tiår før både dagens internett og digitale aktiva så dagens lys. Frem til nå har Gensler hatt taus støtte både fra Det hvite hus og demokratene i Kongressen.

Lobbykampanjer

Frem mot valgåret 2024 har kryptoindustrien satset hardt på å snu den politiske stemningen i Washington. Den siste uken har eksempelvis et hundretalls lobbyister befunnet seg i Washington, og gjennom kampanjen “Stand with Crypto” fra Coinbase har mange hundretusener av velgere signert på et opprop. Svært mange kryptotilhengere,  både blant republikanerne og demokratene, har også tatt kontakt med “sin” representant i Kongressen for å gi uttrykk for sitt syn. 

Krypto og innovasjon

Undersøkelser har også vist at over 50 millioner amerikanere allerede har investert i kryptovalutaer, og at kryptoinvesteringene og de positive krypto-holdningene er sterkt positive i aldersgruppene under 40 år, grupper som også er fremtidens investorer, etter baby boomers som per i dag dominerer investormiljøene. Nyheter om gründere, startups og andre kryptomiljøer som flytter til mer kryptopositive land, som i Asia og Midt-Østen, har også bidratt til å tegne et bilde av USA som et innovasjonsfiendtlig land, stikk i strid med det som har bragt dagens teknologigiganter frem til det de er i dag.

Single-issue voters

Alle disse faktaene og argumentasjonene har imidlertid vært der i lang tid. Det har også hele tiden vært fremtredende representanter blant demokratene som har vært positive til krypto, selv om de har representert et mindretall. Så hva var det som skjedde denne uken? Trolig har ballen begynt å rulle når man for alvor tok inn over seg trusselen om at “single-issue-voters” som er sterke tilhengere av krypto, både prinsippielt og emosjonelt, kunne komme til å snu ryggen til demokratene og deres presidentkandidat Joe Biden.

Økt press mot demokratene

Noen sterke kryptotilhengere, som VC-investoren Anthony Scaramucci, har argumentert særdeles sterkt med at trusselen om et autokratisk regime under Donald Trump, er ennå større. Men etter at Donald Trump fremstod som en krypto-positiv president, har presset mot demokratene økt ytterligere. I forrige uke gikk bl.a. Milliardær Mark Cuban, ansett som en liberal person, ut og advarte om at Gary Gensler og SEC sin krypto-politikk kunne komme til å føre til at Joe Biden ville tape det amerikanske presidentvalget. Parallelt ble det stadig tydeligere at kryptoindustrien i USA omsider hadde klart å organisere seg til å bli meget innflytelsesrik, også i forhold til lokale valg.

Ballene ruller

Kryptoindustriens første mål var ikke nødvendigvis å få demokratene til å bli massivt positive i forhold til krypto, men å få dem til å bli mer nøytrale og stanse med sin krypto-fiendtlige støtte til Garry Gensler. Denne uken ser det ut til at akkurat det målet er nådd.

Forrige torsdag, 16. mai, vedtok det amerikanske Senatet, med 60 mot 38 stemmer, inkludert 12 demokrater og majoritetsleder Chuck Schumer, med å overstyre SEC sin beslutning om å nekte tradisjonelle banker å forvalte kryptovalutaer. Fra før av hadde Representantenes Hus, med støtte fra 20 demokrater, vedtatt det samme. Før avstemningen varslet Biden at han ville komme til å nedlegge veto mot beslutningen, men det er nå langt mindre sannsynlig.

Godkjenning av Ethereum ETF?

Parallelt med prosessene i den amerikanske kongressen har markedet ventet spent på hvorvidt SEC ville komme til å godkjenne Ethereum spotbaserte ETF-er, i likhet med Bitcoin, som ble godkjent av SEC 10. januar i år. Forventningene har lenge vært skeptiske, men i innspurten mot 23. mai, hvor SEC har sin første frist til å ta stilling til en søknad, har psykologien i markedet endret seg totalt. To Bloomberg-analytikere, Eric Balchunas og James Seyffart, anser nå at oddsen for/mot en ETF-godkjenning for å være 75/25, mot 25/75 uken før.

Parallelt gikk også kryptomarkedene, drevet av et Ethereum-rally, kraftig oppover.

Ny lovregulering?

Onsdag kveld vedtok Representantenes Hus, med 279 mot 136 stemmer, å gi sin støtte til et initiativ for å lovregulere digitale aktiva, kalt “Financial Innovation and Technology” act. Hele 71 demokrater, inkludert innflytelsesrike Nancy Pelosi, stemte for. Dette, til tross for at Gary Gensler onsdag morgen nok en gang gikk ut med sterk kritikk. Senere på dagen ble det imidlertid klart at Det hvite hus, selv om de var negative til forslaget, ikke kom til å anvende sin veto-mulighet.

Hva blir neste skritt?

Torsdag kveld, norsk tid, får vi altså vite om SEC kommer til å godkjenne Ethereum spotbaserte ETF-er. I tilfelle ja, kan vi komme til å få en tilsvarende utvikling som fra januar 2024, hvor markedet lurer på om dette er en “buy the news” eller “sell the news”-begivenhet. Og selv om det skulle komme en utsettelse, så vil trolig Bloomberg-analytikerne stå ved sin spådom om at en godkjenning vil komme senere i 2024.

Hva så med Bidens trussel om å nedlegge et veto mot Senatet sitt vedtak 16. Mai? Også dette kan nå fremstå som mindre sannsynlig.

Hva så med Gary Gensler? Kan han overleve som SEC-sjef etter at en tredjedel av demokratene i Representantenes Hus har valgt å ikke lytte til hans advarsler?

Det er heller ikke sikkert at krypto og digitale aktiva med dette er blitt et nøytralt tema i den amerikanske valgkampen. Men vår innledende kommentar, om at den siste uken kan vise seg å bli en av historiens viktigste uker innen amerikansk finanspolitikk, står ved lag.