Kaupr / Siste nytt / Svenskehandel med e-kroner og e-kronor?

Svenskehandel med e-kroner og e-kronor?

Vil vi fremtidens svenskehandel bytte ut kroner og kronor med e-kroner og e-kronor?

Vil vi fremtidens svenskehandel bytte ut kroner og kronor med e-kroner og e-kronor?

Både Norges Bank og Sverige Riksbank utforsker nå for fullt eventuelle digitale sentralbankpenger (DSP), som supplement eller erstatning for andre digitale valutaer. Denne uken ble det også kjent at de to sentralbankene skal teste hvordan man kan gjennomføre digitale betalinger over landegrensene ved bruk av digitale sentralbankvalutaer.

Også sentralbanken i Israel er med på testprosjektet som har fått navnet Icebreaker. De tre samarbeider med Bank for International Settlements og BIS Innovation Hub Nordic Centre som har utviklet en egen Hub for formålet.

Raskere og bedre?

Det internasjonale samarbeidsforumet G20 har lansert et ambisiøst program for å forbedre betalinger over landegrensene. Målet er å oppnå betalinger over landegrensene som er både raskere, billigere, mer transparente og inkluderende enn dagens internasjonale betalingsløsninger. Iceabreaker-prosjektet tar mål av seg til å teste ut dette potensialet.

Tester overføringer

Globalt er det nå nærmere 100 land som utforsker og tester ut såkalte CBDC-systemer, som står for Central Bank Digital Currency. Men de nordiske sentralbankene som Sveriges Riksbank og Norges Bank ligger langt fremme både i utforskning og testing. Hver for seg utforsker og tester sentralbankene i Sverige og Norge sin egen digitale sentralbankvaluta. Det nye, gjennom prosjektet Icebreaker, er altså at man skal teste betalinger over landegrensene, og mellom de ulike prototypene som Norge og Sverige har utviklet, basert på Ethereum blokkjedeteknologi.

Så hva blir fremtidens svenskehandel, bruk av digitale e-kroner og e-kronor?