Kaupr / Siste nytt / Stabile kryptomarkeder - er korreksjonen over i denne omgang?

Stabile kryptomarkeder - er korreksjonen over i denne omgang?

De nye ETF-ene har netto bidratt til økt etterspørsel etter Bitcoin, men kryptomarkedene har også vært preget av salgspress siden ETF-godkjenningene 10. januar.

De nye ETF-ene har netto bidratt til økt etterspørsel etter Bitcoin, men kryptomarkedene har også vært preget av salgspress siden ETF-godkjenningene 10. januar.

Bitcoin-kursen har de siste dagene variert rundt 42.000 USD etter at kursen på fredag passerte 40.000 USD på vei oppover. Analytikere og investorer spør seg om korreksjonen, fra 48.000 USD og ned til 38.700 USD i forrige uke, er over i denne omgang.

Tall fra USA tyder også på at kjøperne av Bitcoin Spotbaserte ETF-er etter 11 handelsdager er i ferd med å balansere selgerpresset blant annet fra Grayscale. Selv om kursutslagene på andre kryptovalutaer varierer, så ligger også verdien av det totale kryptomarkedet og vaker rundt 1,7 billioner (på engelsk: trillions) USD.

Salgspress fra flere kanter

Det synes å være konsensus om at selve ETF-godkjenningen fra det amerikanske finanstilsynet 10. januar, ble en “sell-the-news”-begivenhet. Det tok bare litt tid. Det største salgspresset har vært fra eiere av Greyscale-fond, hvor mange nå har kunnet ta gevinst etter å ha kjøpt seg inn på kurser godt under NAV (Net Asset Value). Men det som har overrasket mange analytikere, er at også mange andre, også investorer som har hatt store Bitcoin-beholdninger (såkalte “whales”) har solgt seg ned og ikke har vært så robuste i sin Bitcoin-tro som mange har antatt. 

ETF-ene har vært en suksess

Jo nærmere man kommer erfarne eksperter i ETF-markedet, jo mer entydig er også konklusjonene om at Bitcon ETF-ene allerede på kort sikt har vært en suksess. Bitcoin er nå den nest største aktivaklassen i amerikanske ETF-er, etter gull, men har underveis lagt sølv godt bak seg. To av fondene har også hentet inn rekordhøye tall på kort tid. Blackrock-fondet eier nå nesten 50.000 BTC og har over 2 milliarder USD til forvaltning i sitt Bitcoin Spot-fond, mens Fidelity har over 1,8 milliarder USD i forvaltning.

Netto innstrøm av ny kapital

Mange lurer også på om salgspresset fra Grayscale er i ferd med å gi seg. Fredag 26. Januar var utsalget fra Grascale på 255 MUSD, vesentlig under de daglige salgsnivåene på 460 - 640 MUSD i den foregående uken. Den norske analytikeren Vetle Lunde (K33), som løpende har holdt sine følgere på X løpende oppdaterte, konkluderte på fredag at ETF-fondene totalt har bidratt med en økt eksponering i BTC på 17.910 BTC, etter at de nye ETF-ene har kjøpt 140.490 BTC, mens Grayscale totalt har solgt ut 122.580 BTC.