Kaupr / Siste nytt / Slik må norske Celsius-eiere rapportere gevinst eller tap

Slik må norske Celsius-eiere rapportere gevinst eller tap

Marius Johansen (oppe til høyre) og Robert Aarestrup (nede til høyre) deltok i vårt Skatteseminar, som du fortsatt kan se opptak av. Nå foreligger det også en veiledning fra Skatteetaten til norske Celsius-eiere.

Marius Johansen (oppe til høyre) og Robert Aarestrup (nede til høyre) deltok i vårt Skatteseminar, som du fortsatt kan se opptak av. Nå foreligger det også en veiledning fra Skatteetaten til norske Celsius-eiere.

I desember i fjor ble det bestemt at kundene i den amerikanske kryptobørsen Celsius, hvor det ble åpnet konkursbehandling i 2022, vil få utbetalt dividende. Skatteetaten har nå sett nærmere på hvordan norske Celsius-eiere bør håndtere dette i forhold til skattemeldingen. Ifølge Skatteetaten anses dividenden som en realisasjon, som vil gi skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap i 2023.

Håndteringen av Celsius var en av de mer problematiske spørsmålene som Marius Johansen og Robert Aarestrup fra Skatteetaten fikk da Kaupr for 2 uker siden inviterte til Live Event om Kryptoskatt 2023. Du kan fortsatt se sendingen i opptak, enten du skal levere skattemeldingen i dag, du har utsatt frist eller du ønsker å øke din kunnskap om krypto og skatt foran neste års skattemelding. I skatte-seminaret deltok også Anthon Soegaard fra EY og Erlend Ringstad fra Kryptosekken.

 

Celsius konkursen og skattemessig behandling for 2023 og 2024.

Når det gjelder spørsmål om Celsius-konkursen og den skattemessige behandlingen for 2023 og 2024, gjengir vi for ordens skyld hele veiledningen fra Skatteetaten nedenfor.

Tidslinje som legges til grunn:

Den 13.juli 2022 ble det åpnet konkursforhandlinger (chapter 11) i USA for kryptobørsen Celsius.

Den 27.desember 2023 ble det endelig bestemt at kundene i Celsius, med innestående verdier i kryptovaluta på konkurstidspunktet, ville få utbetalt dividende. Kundene skulle få en andel av markedsverdien av sin kryptovaluta per 13.juli 2022 omregnet til USD. Dette dividendebeløpet i USD skulle utbetales i 2024. Utbetalingen ville skje i penger eller i form av kryptovalutaene BTC og ETH, samt aksjer i MiningCO etter forskjellige kriterier som ble satt opp. Fra dette tidspunkt hadde ikke kundene lenger noe kryptovaluta innestående hos Celsius, men de hadde et krav på en dividende, altså en fordring.

Den 16.januar 2024 ble det sendt ut brev om at utbetaling av dividende ble startet og at verdien av dividenden ble fastsatt. For kunder som skulle få hele eller deler av dividenden utbetalt i kryptovaluta, ble kursen for BTC satt til 42 973 USD og for ETH 2 577 USD.

2023

Realisasjonen av kryptovaluta gir skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap i 2023.

Verdien avfordringen mottatt i 2024 blir utgangsverdien av kryptovaluta du hadde på Celsius. Utgangsverdien blir den totale verdien av dividenden angitt i den enkeltes brev om tildeling, omregnet til USD/NOK per 27.desember.

Inngangsverdi – utgangsverdi = gevinst/tap

Formuesverdi 2023 blir verdien av fordringen omregnet til USD/NOK per 01.januar 2024.

2024

Realisasjon av fordring gir skattepliktig valutagevinst i 2024

Verdien av fordringen blir fastsatt i USD og har samme verdi i USD frem til utbetaling. I perioden fra 27.desember 2023 til utbetaling, øker kursen på USD/NOK og utgangsverdien på fordringen i NOK blir derfor høyere og gir en valutagevinst.

Dette regnestykket blir:

Utgangsverdi av fordringen i NOK – inngangsverdi av fordringen i NOK = valutagevinst.

Inngangsverdi for fordringen er samme beløp som utgangsverdien av krypto hos Celsius 27.desesmber 2023.

Ved realisering av mottatt kryptovaluta og aksjer, vil det på vanlig måte gi skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap.

Ved eventuelt mottak av tilleggsdividende på et senere tidspunkt i form av penger, kryptovaluta eller annet, inntektsføres det på mottakstidspunktet til markedsverdi.

Eksempel:

Inngangsverdi på din kryptovaluta hos Celsius per 2022 var 100 000 kroner og markedsverdien var 200 000 kroner. Det legges til grunn at disse ble realisert 27.desember 2023 og at du fikk en fordring mot boet.

16. januar 2024 fikk du brev om at du ville motta dividende med verdier for 12 000 USD. Fordelt med 3 474 i BTC, 3 474 i ETH og 5 052 i MiningCO (nå endret navn til Ionic Digital) aksjer.

For 2023 blir det da realisert en gevinst eller et tap for din kryptovaluta hos Celsius.

Utgangsverdien blir verdien på fordringen, 12 000 USD med kursen til USD/NOK i per 27.desember. Valutakursen på USD var 10,15 kroner den 27.desember.

Utgangsverdien din for kryptovaluta hos Celsius blir da 12 000 X 10,15 = 121 800 kroner.

Utregningen av gevinst eller tap blir da utgangsverdi minus inngangsverdi, som er

121 800 – 100 000 = 21 800.

Formuesverdi 2023 blir verdien av de 12 000 USD omregnet til norske kroner ved årsskifte. Valutakursen USD/NOK var 10,30.

Utregningen blir 12 000 X 10,30 = 123 600 kroner.

For 2024 vil det bli en skattepliktig valutagevinst tilsvarende verdiendringen fra 27.desember 2023 til utbetaling. Om du fikk utbetalt dividenden den 16.januar 2024 var USD/NOK 10,41 og utgangsverdien blir da 12 000 X 10,41 = 124 920. Inngangsverdien på fordringen er den samme som utgangsverdien for realisert krypto hos Celsius 121 800 kroner.

Utregningen av valutagevinsten blir: 124 920 – 121 800 = 2 997

Gevinst ved salg av kryptovalutaen og aksjene du mottok i 2024 beregnes på vanlig måte. Inngangsverdiene blir som nevnt i andre avsnitt over, der 12 000 USD i verdier er fordelt med 3474 i BTC, 3474 i ETH og 5052 i MiningCO aksjer. For inngangsverdi i NOK brukes kursen på mottaksdatoen, i dette tilfellet 10,41.

Inngangsverdiene i NOK blir da

3474 X 10,41 = 36164,34 for mottatt BTC

3474 X 10,41 = 36164,34 for mottatt ETC

5052 X 10,41 = 52 591,32 for mottatt MiningCO aksjer

            Sum = 124 920

Realisering av mottatt kryptovaluta og aksjer, vil på vanlig måte gi skattepliktig gevinst eller fradragsberettiget tap.

Ved eventuelt mottak av tilleggsdividende på et senere tidspunkt i form av penger, kryptovaluta eller annet, inntektsføres det på mottakstidspunktet til markedsverdi.

Oppsummert:

Brevet til alle tidligere kunder i Celsius som hadde krav på utbetaling, anga en verdi den enkelte ville motta i USD. Denne verdien i USD er

  • utgangsverdi for tidligere innestående verdier på Celsius per 27.desember 2023,
  • formuesverdi for 2023 ved årsskifte
  • inngangsverdi og utgangsverdi på kravet fra 27.desember til utbetaling, og
  • inngangsverdi på de mottatte verdier ved utbetalingen.

Verdien i USD må regnes om til NOK for å gi korrekte