Kaupr / Siste nytt / Positiv drift i Arcario, firedoblet omsetning og «bullmarked i emning»

Positiv drift i Arcario, firedoblet omsetning og «bullmarked i emning»

- Med nytt bullmarked som er i emning, er jeg fast overbevist om at vi er klare for en solid turnaround, sier Torbjørn Bull Jensen, CEO I Arcario og K33.

- Med nytt bullmarked som er i emning, er jeg fast overbevist om at vi er klare for en solid turnaround, sier Torbjørn Bull Jensen, CEO I Arcario og K33.

Arcario, det børsnoterte morselskapet til K33, har nå offentliggjort tallene for 1. kvartal 2024, som viser en økning og et positivt driftsresultat. CEO Torbjørn Bull-Jensen sier i en kommentar at «fremtiden ser lys ut». Men rett før kvartalstallene ble offentliggjort måtte Arcario også gå ut og nedjustere tallene for 4.  kvartal i fjor grunnet ulønnsom drift i gruveselskapet Green Data.

Tallene for 1. kvartal i år viser ifølge delårsrapporten en vekst i omsetningen på 286% til 148,9 MSEK, sammenlignet med Q1 2023. Konsernet oppnådde også et nettoresultat og en positiv kontantstrøm med en EBITDA på 4,2 MSEK. Veksten i inntekter er hovedsaklig knyttet til organisk vekst i K33 Markets. Alt tyder imidlertid på at driftsmarginen i K33 er lav, ettersom Operating expenses utgjør 147,6 MSEK. Forbedringen i EBITDA skyldes derfor primært at Vanir Finance AS, som ble overtatt fra Klein Group i desember, nå er inkludert i konsernets regnskaper.

Klare for et bull marked

Torbjørn Bull Jenssen, administrerende direktør i Arcario & K33, kommenterer: "Med K33 i spissen, et lønnsomt kvartal bak oss, og et nytt bullmarked som er i emning, er jeg fast overbevist om at vi er klare for en solid turnaround. Fremtiden ser lys ut, og vi forventer mye gode nyheter som vi vil dele med dere i de kommende kvartalene."

Hovedtallene

Her er hovedtallene for 1. kvartal 2024, med tallene for 1. kvartal 2023 i parentes.

Revenue: 148 892 (38 551)

Operating expenses: - 147 469 (-45 558)

EBITDA: 4 189 (- 6 951)

Total assets: 69 661 (88 100)

Total liabilities: 37 566 (32 807)

Equity: 32 095 (55 293) 

Korreksjon av 2023-tall

Før offentliggjøringen av resultatet for 1. kvartal gikk Arcario ut og korrigerte de tidligere publiserte tallene for 4. kvartal 2023. Arcario har her bl.a. gjort en ytterligere nedskrivning av verdiene i mining-selskapet Green Data på 31,8 MSEK, ettersom Bitcoin-halveringen har gjort driften ulønnsom. Forøvrig har en kvalitetssikring av interne transaksjoner ført til at både nettoomsetning og varekostnader er blitt redusert med 29,3 MSEK, uten resultateffekt. I sum har dermed brutto omsetning for 4. kvartal blitt redusert fra 85.7 MSEK til 56,4 MSEK og driftsresultatet fra – 11,1 MSEK til – 41,3 MSEK.