Kaupr / Siste nytt / NBX, Hagal og Suniqon går sammen om å folkefinansiere solenergiprosjekter

NBX, Hagal og Suniqon går sammen om å folkefinansiere solenergiprosjekter

Med få klikk skal en investor kunne kjøpe seg inn i et solarprosjekt, heter det på nettsiden til SunSpearX.

Med få klikk skal en investor kunne kjøpe seg inn i et solarprosjekt, heter det på nettsiden til SunSpearX.

Det børsnoterte kryptoselskapet NBX har gått sammen med Hagal og Suniqom om å etablere SunSpearX, en plattform som kan gi tilgang til solerenergi- og batteriprosjekter for investorer. Via SunSpearX skal investorer med få klikk kunne registrere seg og bli verifisert, søke etter prosjekter og kjøpe seg inn i prosjektet. Investeringen, som skjer i form av antall solceller, kan brukeren deretter følge med på i form av et eget dashboard.

– Siden oppstarten i 2024 har SunSpearX handlet om folkefinansiering av solcellepaneler. Det har gitt vanlige folk muligheten til å engasjere seg og støtte solprosjekter, og spille en rolle i å gjøre verden mer fornybar og bærekraftig, heter det blant annet på nettstedet til SunSpearX.

Ifølge nettsiden vil en investor kunne investere i et bredt spekter av solenergiprosjekter, fra skoler og sykehus til bedrifter og fellessentre til solparker. 

Anvender blokkjedeteknologi

SunSpearX benytter seg av blokkjedeteknologi på solpanelystemer og batterilagringsanlegg, og optimaliserer driften og strømuttaket. Denne modellen senker terskelen for private/ikke-profesjonelle investorer for å få tilgang til investeringer i infrastruktur for solenergi og generere avkastning fra fornybar energiproduksjon. 

– SunSpearX adresserer tradisjonelle utfordringer innen finansiering av energi ved å etablere en forenklet, desentralisert plattform som oppmuntrer til deltakelse fra private investorer i fornybare energiprosjekter. Ved å utnytte blokkjedeteknologi sikres trygge transaksjoner, heter det i en pressemelding fra NBX.

Markedsplass for nye prosjekter

Plattformen vil ikke bare være et markedsplass for eksisterende solenergiprosjekter, men vil også fungere som en finansieringsplattform for grunneiere som ønsker å bygge nye prosjekter eller refinansiere eksisterende prosjekter. Når SunSpearX velger prosjekter, ser man både på energibehov, bærekraft og fordeler for samfunnet. Prosjektene skal også være praktisk gjennomførbare, bærekraftige og lønnsomme for investorer. – Ved å balansere lønnsomhet med miljømessig ansvar, fremmer vi bærekraftige løsninger som gagner alle involverte, heter det i en egen FAQ-seksjon på nettsiden.

Tre partnere bak satsingen

– Vi er begeistret for å samarbeide med Hagal og Suniqon om lanseringen av SunSpearX. Markedsplassen gir muligheten til å investere i solenergi også for de som tidligere har vært begrenset av solforhold, reguleringer eller rett og slett fordi de bor i leilighet eller leid eiendom, sier Stig Alexander Kjos-Mathisen, CEO i NBX.

Hagal er et selskap som utvikler teknologier og systemer for batteri- og energistyring, som vil bli tatt i bruk i SunSparX. Suniqon installerer sikre, pålitelige og effektive solcellesystemer.

NBX, som ønsker å bli en bro mellom krypto og klassisk finans, har nylig også kjøpt handelsplattformen The Mint, hvor det bl.a. er mulig å kjøpe tokeniserte edelstener. Selskapet hentet også nylig inn 12,6 MNOK i en privat plassering.

Her kan du lese hele pressemeldingen om etableringen av SunSparX.