Kaupr / Siste nytt / Kryptomarked i vekst med risiko for hvitvasking

Kryptomarked i vekst med risiko for hvitvasking

Johanne Andresen (t.v.) fra KPMG og Thuc Hoang fra Firi delte sine tanker om vekst og risiko under KPMG sitt hvitvaskingsseminar.

Johanne Andresen (t.v.) fra KPMG og Thuc Hoang fra Firi delte sine tanker om vekst og risiko under KPMG sitt hvitvaskingsseminar.

Til tross for økt legitimitet og økt forbrukerbeskyttelse gjennom nye reguleringer, så utgjør krypto en særlig risiko for hvitvasking. Dette var et av budskapene fra Johanne Andresen i KPMG på et hvitvaskingsseminar tirsdag, hvor også Thuc Hoang fra kryptobørsen Firi deltok.

Seminaret tok både for seg markedssituasjonen i Norge, risikomomenter ved kryptovaluta, hva en kryptovalutaveksler er og hvordan man kan vurdere kundens aktivitet.

Økt vekst og økt eksponering

I innledningen på seminaret ga Thuc uttrykk for at kryptomarkedet fortsatt befinner seg på et tidlig stadium. - Frem til nå har markedet i stor grad vært drevet av retail. Men vi ser nå at det har kommet til nye børs-produkter på krypto, som gjør at store institusjonelle investorer kommer inn. Vi ser også at noen europeiske banker begynner å holde krypto.  Med de nye reguleringene forventer vi økt vekst både i Europa og Norden, sa Thuc, som leder Norges største kryptobørs Firi.

Ifølge en undersøkelse fra K33 og EY, er det nå 395.000 nordmenn som eier kryptovaluta, en oppgang på 50.000 fra året før.

Også Johanne Andresen forventer økt eksponering av kryptovaluta som tema fremover, både blant venner og familie, i media, for banker og finanssektoren som helhet og for kryptoaktører som Firi.

For industrien sin del mente Thuc at det bare er å brette opp ermene og gjøre seg klar for den nye europeiske reguleringen MiCA, som trolig også blir implementert i Norge.

Krypto med iboende risiko?

Hvor stort er så hvitvaskingsproblemet knyttet til industrien? Dette er det delte meninger om. Andresen delte bl.a. tall fra undersøkelser om viser at bare 4% av internasjonal hvitvasking er knyttet til kryptovaluta. Men hun la vekt på at det kommer til å bli en økt eksponering, og begrunnet også hvorfor kryptovaluta er særlig risikoutsatt: Kryptovaluta er grenseløst og kryptovaluta er anonymt, fordi du ikke vet hvem som disponerer den aktuelle kontoen på blokkjeden. Og den teknologiske kompleksiteten er stor, ved at det stadig dukker opp både nye tjenester, nye produkter og nye kryptovalutaer.

Økt profesjonalisering

KMPG har tatt i bruk avanserte metoder og verktøy for å kunne kartlegge hvitvaskingsrisiko, både på (on-chain) og utenfor (off-chain) blokkjeden. Sentrale kontrollspørsmål som de stiller er blant annet hvem er kunden, hva er transaksjonshistorikken og -mønstrene, hvilke vekslingstjenester har vært brukt og hvilke typer kryptovalutaer har det vært handlet med.

Vi i Kaupr registrerer at parallelt med veksten i kryptomarkedet og den iboende risikoen, så skjer det nå også en profesjonalisering både av kryptoindustrien og av tjenestesektoren rundt industrien. KPMG er et av flere eksempler på det, bl.a. gjennom sin satsing mot bank og finans som målgruppe, og med compliance og anti-hvitvasking som sentrale satsingsområder. Johanne Andresen, som leder Forensic Services i KMPG, har også selv bakgrunn fra Økokrim.