Kaupr / Siste nytt / Kryptobørsen NBX ser nye forretningsmuligheter i e-pengelisens

Kryptobørsen NBX ser nye forretningsmuligheter i e-pengelisens

NBX, ledet av CEO Stig Aleksander Kjos-Mathisen, ønsker å være en brobygger mellom krypto og tradisjonell finans.

NBX, ledet av CEO Stig Aleksander Kjos-Mathisen, ønsker å være en brobygger mellom krypto og tradisjonell finans.

Kryptobørsen NBX har denne uken fått oppstartstillatelse som e-pengeforetak, et skritt som bringer NBX nærmere målet om å bygge bro mellom tradisjonell og digital finans. NBX, som ser seg selv som en del av fremtidens finansielle infrastruktur, er den eneste kryptovalutabørsen i Norge som har fått oppstartstillatelse som e-pengeforetak.

Vi i Kaupr konstaterer at de ulike handelsplassene for krypto i Norge på mange måter inntar sine egne, unike posisjoner. Firi er den brede tilbyderen for “alle”, er den klart største kryptobørsen i Norden og har planer om å lansere i Sverige i tillegg til Norge og Danmark hvor Firi har virksomhet i dag.  K33 har forlatt retail, og satser fullt og helt på formuesforvaltning, basert på tre ben: analyse, handel og rådgivning. NBX, ledet av CEO Stig Aleksander Kjos-Mathisen, har på sin side satset på å tilby produkter og tjenester som man mer kjenner igjen fra tradisjonell finans. Utenom de tre etablerte aktørene har vi også Bare Bitcoin, som kun satser på handel i Bitcoin.

Utvikling av nye tjenester

I likhet med alle andre kryptobørser i Norge, så har NBX  tillatelse til å drive vekslings- og oppbevaringstjenester for virtuell valuta. Det nye er altså at NBX denne uken har fått oppstartstillatelse for konsesjon som e-pengeforetak fra Finanstilsynet. Ifølge en bloggpost på NBX sine nettsider gir denne konsesjonen NBX muligheten til å utvikle nye tjenester for sine kunder og også til å demonstrerer NBX sin evne til å overholde strenge regulatoriske krav. 

Grensekryssende betalinger

Tillatelsen gir også NBX frihet til å utvide sitt markedsområde gjennom grensekryssende virksomhet i tråd med PSD2-regelverket. Etter det Kaupr erfarer, var NBX teknologipartner i Prosjekt Icebreaker, hvor Norges Bank, sammen med sentralbankene i Sverige og Israel, utforsket muligheter og utfordringer ved grensekryssende betalinger med digitale sentralbankpenger (DSP).

Samarbeid krypto -  TradFi

En konsesjon som e-pengeforetak gjør det mulig for NBX å tilby produkter og tjenester som i dag er forbeholdt tradisjonelle finansforetak (TradFi), blant annet betalings- og overføringstjenester. Konsesjonen gjør det ifølge NBX også lettere å samarbeide med andre selskap i finanssektoren, siden NBX nå er underlagt de samme regulatoriske kravene. Tillatelsen er også et viktig steg på veien til å kunne tilby tjenester som kan gjøre kryptovaluta nyttig i hverdagen og dermed øke verdien av teknologien. Konsesjonen “gir NBX et godt utgangspunkt for å kunne tilby en sømløs samhandling mellom tradisjonell finans og digital finans”, heter det blant annet i bloggposten.