Kaupr / Siste nytt / Klein Group lanserer Aurora3 som tydelig satsing på web3

Klein Group lanserer Aurora3 som tydelig satsing på web3

Andre Johnsen har ledet Klein Group sin web3-satsing allerede i halvannet år, men trer nå frem som en mer synlig leder av Web3-satsingen Aurora3.

Andre Johnsen har ledet Klein Group sin web3-satsing allerede i halvannet år, men trer nå frem som en mer synlig leder av Web3-satsingen Aurora3.

Inspirert av det norske Nordlyset og web3 har Klein Group gitt navn til sin web3-satsing, Aurora3, som nå trer tydeligere frem ledet av Andre Johnsen. I et videointervju med Kaupr forteller Johnsen at Aurora3 skal være et aktivt investeringsselskap, som skal hjelpe gründere og innovatører både med forretningsutvikling og teknologikompetanse.

Klein Group har investert i web3 i flere år allerede, noe Kaupr også har rapportert om bl.a. ved å intervjue hovedeier Morten Klein og CEO Martin Bentzen. Bak kulissene har også Andre Johnsen allerede i 1,5 år ledet web3-satsingen. Men det nye er altså at porteføljeselskapene innenfor web3 samles i et eget selskap, som trer frem tydeligere under merkevaren Aurora3 og med Andre Johnsen som en synlig leder.

Blant de viktigste porteføljeselskapene finner vi bl.a. Arcario (som inkluderer K33), Finpeers og Kiip, mens Vanir nylig er solgt til K33.

Videointervjuet kan du se både på nettavisen kaupr.io og på vår YouTube-kanal Kaupr Media.

 

Dette er blant temaene vi dekker i videosamtalen med Andre Johnsen:

00:00 Intro: Aurora3 lanseres – hva og hvorfor?

01:42 Vi intervjuer Andre Johnasen fra Aurora3 og Klein Group

02:21 Hvem er Andre Johansen? Bakgrunn fra inn- og utland

04:30 Andre Johnsen blir en del av Klein Group

05:18 Klein Group spisser sin satsing på Web3

07:45 Ønsker å hjelpe gründere og innovatører

08:03 Hvor skiller Aurora3 seg ut?

10:42 Porteføljeselskap: Arcario og K33

12:26 Porteføljeselskap: Finpeers

13:29 Porteføljeselskap: Kiip

15:23 Vanir, nå en del av K33

19:38 Vanir testes ut som pilot

22:15 Aurora3 som disruptor?

23:31 Hva Auror3 har tro på

24:34 Verden vil bli tokenisert

25:46 Fremtidens finanssystem og kundene

27:00 Tradisjonell finans i endring

29:16 Viktigheten av Blackrock sin nye strategi

30:14 Tokenisering, innovasjon og reguleringer

33:18 Henger norsk og nordisk finans etter?

37:10: Private og offentlige aktører som viser vei

37:59 Miljø for bygging i Norge

40:56 Hvilken rolle skal Aurora3 og Klein Group spille?