Kaupr / Siste nytt / Dette er de nye web3-opplevelsene i sjakkspillet Anichess fra Animoca, Magnus Carlsen og Chess dot com

Dette er de nye web3-opplevelsene i sjakkspillet Anichess fra Animoca, Magnus Carlsen og Chess dot com

Interesserte spillere kan allerede oppleve nye funksjoner i det virtuelle sjakkspillet Anichess.

Interesserte spillere kan allerede oppleve nye funksjoner i det virtuelle sjakkspillet Anichess.

I den nye versjonen av sjakkspillet Anichess, som Animoca Brands, Chess com og Magnus Carlsen har samarbeidet om, inngår det i tillegg til nye spillfunksjoner og visuelle opplevelser også moderne web3-funksjonalitet. Ved å ta i bruk blokkjedeteknologi og NFTer kan spillerne få fulle eierrettigheter til objekter i spillet.

Dette forteller Brian Chan fra Anichess i et intervju med Metaverse Post. Nettavisen Kaupr var først ute blant norske medier med å omtale nyheten om det nye samarbeidet mellom Magnus Carlsen, Animoca Brands og Chess dot com. Samarbeidet har som mål å balansere sjakkens kompleksitet med tilgjengeligheten til moderne spill. I denne artikkelen omtaler vi det web3-relaterte innholdet i intervjuet med Chan, men inkluderer også annen relevant informasjon om web3 og Animoca Brands.

“Spillere med fulle eierrettigheter”

- Ved å gi spillere eierrettigheter til spillobjektene kan spillerne eie, handle og bygge oppå disse eiendelene på en måte som er” permissionless”,  sier Chan i intervjuet med Metaverse Post. “Permissionless” er et begrep i web3-verden hvor en bruker kan disponere over sine eiendeler uten at det kreves separate godkjenninger, eksempelvis fra en plattform eller en annen type mellommann.

Chan sier videre i intervjuet: - Dette eierskapsparadigmet er mer enn bare en funksjon; det er en grunnleggende endring i hvordan spillere samhandler med spillet, noe som gjør valgene og strategiene deres mer innflytelsesrike.

Sjakk og Web3 forener krefter

Animoca Brands er et ledende og spillfokusert web3-selskap som har inngått samarbeid med flere hundre aktører verden rundt for å skape nye spillopplevelser. Etter etablering og lansering i fjor er Anichess et datterselskap av Animoca. Anichess kan dermed ta i bruk ledende web3-funksjonalitet fra Animoca, basert på desentraliserte teknologier som web3 og NFTer. Dette bidrar til å øke verdien av nettverket for hver eneste nye spiller som blir med i spillet.

Spillerne er aktive medskapere

I økosystemet i og rundt Anichess er spillerne ifølge Brian Chan ikke bare deltakere, men medskapere, hvor deres ideer og tilbakemeldinger kan påvirke spillets utvikling direkte gjennom styringsrettighetene de har (“governance" på engelsk). - Denne tilnærmingen gir ikke bare spillerne en følelse av eierskap, men sikrer også at Anichess forblir dynamisk og responsiv overfor spillsamfunnets behov, sa Chan.

Det virtuelle sjakkspillet Anichess kan du oppleve gratis via denne nettsiden. Spillerne kan også melde seg inn i og delta i et aktivt Discord-community.