Kaupr / Siste nytt / Danske kryptoaktører positive til ETF-ene

Danske kryptoaktører positive til ETF-ene

Vi har spurt flere danske kryptoaktører om deres sn på ETF-lanseringen, og hvilken betydning den kan ha for forholdet mellom krypto og klassisk finans.

Vi har spurt flere danske kryptoaktører om deres sn på ETF-lanseringen, og hvilken betydning den kan ha for forholdet mellom krypto og klassisk finans.

Etter at det amerikanske finanstilsynet godkjente Bitcoin spotbaserte ETF-er har vi fortsatt å spørre både oss og våre lesere: Hva betyr det? I hvilken grad kan vi si at det har vært en suksess? Og hva mener folk innenfor kryptoindustrien om det som skjer; i Norge, Sverige, Danmark. I denne artikkelen har vi samlet reaksjoner fra sentrale danske aktører.

Hvilke spørsmål har vi stilt?

Spørsmålene vi har stilt dem, har vært:

  1. Hva er din kommentar etter at den amerikanske finanstilsynsmyndigheten (SEC) på onsdag godkjente salget av Bitcoin spot-baserte ETF-er?
  2. Hvordan ser du på forholdet mellom klassisk / tradisjonell finans og krypto/blokkjeden i årene fremover?

Nedenfor kan du lese kommentarer fra Jakob Mikkel Hansen (Nordic Blockchain Association), Karina Rothoff Brix (Firi Danmark), Morten Rongaard (ex Reality+, planlegger nytt selskap) og Esben Neupart (GL21 Capital)

Noen av disse kommentarene er tidligere publisert i nyhetsbrevet Unleash Insight nr. 3, som kom ut tidligere i denne uken. Du kan abonnere på Unleash Insight som er et kombinert konsept med nyhetsbrev og en kommende podcast.

Svar på spm1 - viktigheten av SEC sin beslutning

Hva er din kommentar etter at den amerikanske finanstilsynsmyndigheten (SEC) på onsdag godkjente salget av Bitcoin spot-baserte ETF-er

Jakob Mikkel Hansen, Nordic Blockchain Association: Glad for at flere strukturerte  produkter er tilgjengelige

Jakob Mikkel Hansen, leder for Nordic Blackchain Association har svart slik på spørsmål 1: Vi er svært glade for at flere strukturerte produkter nå er tilgjengelige, og at lovgivningen er på plass. Dette vil bety mer langsiktig kapital til industrien, noe som er nødvendig for å bygge langsiktige løsninger og realisere potensialet til blokkjede. Vi håper at den nordiske lovgiveren forstår den praktfulle milepælen satt av SEC og oppfordrer dem til å se på lignende muligheter i vår region. NBA og vårt nettverk av eksperter er her for å hjelpe.

Karina Rothoff Brix, Firi Danmark: “Krypto som en ny aktivaklasse kommer til at præge vores fremtid”

Karina Rothoff Brix (Firi Danmark) svarer slik på spørsmålet om viktigheten av ETF-beslutningen: “Jeg syntes der er nogle klare fordele for kryptoindustrien i at SEC nu endelig godkendte 11 spot ETF'er. Den første er at det er en anerkendelse af at bitcoin og derfor også andre krypto'er har reel værdi og ikke bare er en bobble som mange har påstået igennem årene. Det er en klart signal om at man anser krypto som en ny aktivklasse der kommer til at præge vores fremtid”.

“Den anden betragtning jeg har er, at man med en spot ETF nu har gjort det meget nemmere at få meget mere kapital til at investere i bitcoin eftersom de køber ind i et regelsær og en regulering som de kender i forvejen. Det er ligeledes nemmere for eks. finansielle rådgivere og forvaltere af kapital at allokere en del af deres kunders porteføjer over i investering i krypto. Der er derfor adgang til mange penge og dette over mange år, noget som også kan komme til at påvirke både prisen i den positive retning og også volatiliteten der må forventes at blive mindre med tiden.”

Morten Rongaard: “Baner vejen for bredere accept og integration af kryptovalutaer”

Rongaard svarer slik på vårt første spørsmål, om betydningen av SEC sin beslutning

: "SEC's beslutning om at godkende salget af Bitcoin Spot-baserede ETF'er repræsenterer et monumentalt skridt i samspillet mellem kryptovaluta og traditionel finans. Denne godkendelse legitimerer ikke kun Bitcoin i øjnene på mange skeptiske investorer, men baner også vejen for bredere accept og integration af kryptovalutaer i konventionelle investeringsporteføljer.”

“Det er en tydelig indikation af den voksende anerkendelse af digitale aktiver som en betydelig del af det finansielle landskab. Denne bevægelse kunne fungere som katalysator for yderligere innovation og udvikling inden for kryptorummet, og tilbyde investorer regulerede og potentielt mindre risikable veje til at udforske den voksende verden af digitale aktiver. Det er et progressivt skridt, der brobygger kløften mellem banebrydende finansteknologi og etablerede finansmarkeder, potentielt førende til mere stabile og varierede investeringsmuligheder for alle typer investorer."

Esben Neupart om ETF-beslutningen: “Der vil opstå mere samspil mellem trationel finans og kryptoindustrien”

Esben Neupart er partner i GL21 Capital, som er en kapitalforvalter av Danmarks første kryptofond.

Her er Neuparts kommentar om ETF-beslutningen:

“Vi ser positivt på det amerikanske finanstilsyns (SEC) godkendelse af bitcoin spot ETF'er. Hos GL21 CAPITAL betragter vi begivenheden som historisk, ikke kun for bitcoin, men for hele kryptoindustrien. Det markerer en vigtig milepæl og giver legitimitet til bitcoin som en investeringsmulighed på linje med traditionelle aktivklasser.”

“Godkendelsen åbner dørene for en bredere investorbase og vil skabe et efterspørgselspres. Mange institutionelle investorer, der tidligere ikke har haft mandat til at købe bitcoin direkte, kan nu få eksponering uden at skulle holde aktivet direkte. Derudover vil amerikanere gennem deres pensionsopsparing også kunne få adgang til bitcoin spot ETF'erne. Derudover mener vi, at mange investeringer i futures-baserede ETF'er, mining-aktier eller lignende vil kanaliseres over i spot ETF’erne.”

“Vores forventninger er ikke at prisen på bitcoin her umiddelbart efter godkendelsen skyder i vejret, men vores bud er, at man om 5-10 år vil se tilbage på denne begivenhed, som en af de katalysatorer der fik bitcoin til at stige markant i markedsværdi. Med denne godkendelse, der på sigt vil medføre et efterspørgselspres og med den kommende bitcoin halvering, der vil halvere det løbende udbud, så mener vi, at 2024 bliver et rigtig godt år for kryptoindustrien.”

Svar på spm2 - forholdet mellom krypto og klassisk finans

Hvordan ser du på forholdet mellom klassisk / tradisjonell finans og krypto/blokkjeden i årene fremover?

Jakob Mikkel Hansen, Nordic Blockchain Association: Glad for at flere strukturerte  produkter er tilgjengelige

Juridisk klarhet og strukturerte produkter samt tilgang for store kapitalinnskudd er det første skrittet mot normalisering og avmystifisering av blokkjede/desentralisert ledger teknologi/systemer som en eiendelsklasse. Vi tror derfor at det vil bli mye mer samsvarende over tid, og investeringer i rommet vil bli ansett som en klassisk og konvensjonell investering når det gjelder blokkjede. Vi ser også for oss at disse store strukturerte produktene vil bety mer kapitaltilstrømning og handelsvolum, noe som vil føre til mer stabilitet i prissettingen, noe som også er nødvendig.

Karina Rothoff Brix, Firi Danmark, om forholdet mellom krypto og klassisk finans i årene fremover:

“Jeg ser en modning af forholdet mellem trad-fi og krypto i fremtiden. Det er en modning der allerede er igang med at ske og som klart er accelereret ved at MICA er blevet vedtaget. Der er i det seneste år kommet meget mere nysgerrighed og villighed til at lære om krypto fra Trad-Fi, end vi har oplevet tidligere. Og bankerne er også ved at indse at de har brug for at få viden om både krypto industrien og de værktøjer der er til rådighed for at kunne leve op til deres ansvar i fremtiden.”

Morten Rongaards tanker om det fremtidige forholdet mellom tradisjonell finans og krypto / blokkjeden:

"Fremadskuende er forholdet mellem traditionel finans og crypto/blockchain på vej til at blive stadig mere synergistisk. Godkendelsen af Bitcoin ETF'er af SEC er blot begyndelsen på, hvad der lover at være en dybere integration af disse to områder. Traditionelle finansielle institutioner vil sandsynligvis fortsætte med at vedtage blockchain-teknologier for deres effektivitet, gennemsigtighed og sikkerhedsfordele. Denne vedtagelse vil ikke kun forbedre disse institutioners drift, men også åbne op for nye investeringsmuligheder og markeder.”

“Derudover vil den regulatoriske klarhed og rammer, der etableres, som f.eks. MiCA-reguleringen i EU, danne et solidt fundament for denne integration, reducere usikkerheder og fremme et gunstigt miljø for innovation. Vi står over for at være vidne til en betydelig transformation i finanssektoren, hvor digitale aktiver og blockchain-teknologi supplerer og forbedrer traditionelle finansielle systemer, hvilket fører til mere robuste, effektive og inkluderende finansmarkeder. Denne integration er en fremadskuende udvikling, der vil omdefinere konturerne af finans, investering og økonomiske transaktioner på globalt plan."

Esben Nauparts tanker om det fremtidige forholdet mellom tradisjonell finans og krypto / blokkjeden

“Vi forudser, at der vil opstå mere samspil mellem traditionel finans og kryptoindustrien i fremtiden. Begivenheder som godkendelsen af bitcoin spot ETF'er og indførelsen af MiCa-forordningen i Europa er tegn på, at kryptoindustrien bliver anerkendt og accepteret. Dette åbner op for, at flere traditionelle finansvirksomheder tager springet ind i kryptoindustrien og udforsker de mange muligheder, der findes.”

“Vi tror ikke, at kryptoindustrien erstatter traditionel finans; i stedet ser vi det som en symbiotisk relation, der skaber flere alternativer for enkeltpersoner globalt og øger den finansielle inklusion. Samspillet mellem de to verdener vil sandsynligvis bidrage til en mere diversificeret og robust global økonomi, og ikke mindst bidrage til et mere ligeligt finansielt system til gavn for især de individer der bor i ikke-vestlige lande.”