Kaupr / Siste nytt / Arcario og K33 tredobler omsetningen fra 3. kvartal til 4. kvartal

Arcario og K33 tredobler omsetningen fra 3. kvartal til 4. kvartal

Torbjørn Bull Jensen, CEO i Arcario og K33, har lagt bak seg et kvartal med ny vekst, og kan med et kryptomarked i bedring se fremover.

Torbjørn Bull Jensen, CEO i Arcario og K33, har lagt bak seg et kvartal med ny vekst, og kan med et kryptomarked i bedring se fremover.

Arcario AB, det børsnoterte investeringsselskapet som inkluderer kryptomegleren K33, offentliggjorde i dag tall for 4. kvartal og hele 2023. Tallene viser at K33 i 4. kvartal fikk opp farten, i samme periode hvor kryptomarkedene verden over gikk oppover både i kurser og volum. I 4. kvartal 2023 bokførte Arcario en netto omsetning på 85,7 MSEK, mot 28,3 MSEK i 3. kvartal. Hovedtyngden av dette stammer fra K33, som tilbyr både handel, analyse og rådgivning.

Tallene som nå offentliggjøres fanger ikke opp priskrigen som CEO for Arcario og K33, Torbjørn Bull Jenssen, startet i det norske markedet tidligere i år, som vi har omtalt i en egen artikkel her, og også videointervjuet Torbjørn Bull Jensen om her.

Bedre drift

I følge kvartalsrapporten ser Arcario også en økning i inntektene i fjerde kvartal sammenlignet med samme periode i 2022. I rapporten heter det videre at Arcario viser forbedret operasjonell effektivitet med forbedret EBITDA sammenlignet med 2022 på grunn av reduserte utgifter. Selskapet, som nå definerer seg som et investeringsselskap, fortsatte å fokusere på å styrke porteføljeselskapene kombinert med opprettholdt økonomisk forsiktighet. Ifølge Arcario begynner dette å gi resultater.

Høydepunkter

I første kvartal 2024 fullførte Arcario oppkjøpet av Vanir Finance AS, som vil være et hjørnestein for å sikre positiv operasjonell kontantstrøm for det kommende året. I samme periode kunngjorde Arcario at K33  hadde utvidet sitt tilbud av kryptovalutaer med syv nye tokens. I samme periode rapporterte Arcarios porteføljeselskap LN Markets at de hadde sikret 3 millioner dollar i finansiering fra Ego Death Capital, Lemniscap og Timechain.

Dette er noen av høydepunktene fra 4. kvartal 2023:

  • Den 11. oktober ble det annonsert at Arcarios K33-markeder ble offisielt lansert og klare til å ta imot nye kunder.
  • Den 6. desember ble det annonsert at Arcario hadde sikret positiv operasjonell kontantstrøm ved å kjøpe opp Vanir Finance AS og skaffet SEK 7,5 millioner gjennom en rettet emisjon.
  • Den 8. desember ble det annonsert at Finpeers SA, et sveitsiskbasert finansteknologiselskap innen Arcarios portefølje, offisielt ble valgt ut til å delta i det eksklusive Google Web3-programmet.

Du finner den komplette kvartalsrapporten på Arcario sine investor relations-sider.