Kaupr / Om Kaupr / Unleash Conference gathers 120 participants - building Web3 community with 500 engaged people

Unleash Conference gathers 120 participants - building Web3 community with 500 engaged people

Morten Myrstad from the startup company Kaupr is the initiator and moderator of Unleash conference. / Morten Myrstad i oppstartsselskapet Kaupr er initiativtaker og moderator for Unleash. Photo / foto: Morten Brun

Morten Myrstad from the startup company Kaupr is the initiator and moderator of Unleash conference. / Morten Myrstad i oppstartsselskapet Kaupr er initiativtaker og moderator for Unleash.

Photo / foto: Morten Brun

Norway is finally hosting its first major web3 conference. It is the Unleash conference, organized by the startup media company Kaupr, which is bringing together over 120 in-person attendees and 18 leading speakers for its conference during Oslo Innovation Week. In addition to the physical event, which takes place on September 26th at Pressens Hus in Oslo, all who register can follow the conference the whole day via live streaming.

Hvis du ønsker å lese artikkelen på norsk, scroll ned.

The Unleash Conference is part of a process building a Web3 community in the Nordics. In the last couple of weeks the organizer Kaupr from Norway and its partners have engaged more than 500 people, in and around the Unleash hybrid event, Unleash newsletters and an Unleash Linkedin event.

The future of internet

Web3 is often referred to as the next generation of the internet, powered by technologies such as blockchain, AR/VR, AI, and data. ‘Instead of focusing solely on one technological trend, such as artificial intelligence, the blockchain or the metaverse, we have chosen to shine a light on how several of these technologies influence each other, creating both challenges and opportunities, shaping the future of internet’, says Morten Myrstad in Kaupr, the initiator and moderator for the conference.

According to Myrstad, the conference consists of three main tracks, namely technology, finance, and user experiences. ‘Additionally, we have invited representatives from younger generations to share their perspectives on how they think the future of the internet will develop’, Myrstad says.

Leading speakers

The packed program during the conference includes 18 prominent speakers, ranging from technology experts to bank & finance, and from startups to established businesses. These speakers include Sophia Adampour, the founder of Scandinavia's first NFT gallery, Thuc Hoang, the head of the largest cryptocurrency exchange in the Nordics, Firi, and Torbjørn Bull Jensen, the CEO of publicly traded Arcario AB and K33. Marius Thorvaldsen from the VR company Breach VR has made the trip from Trondheim, while Morten Rongaard from Reality+ has come all the way from London. Also on the speaker list is Magnus Jones from Ernst & Young, a highly sought-after speaker in both Europe and the Middle East. You can find the (full) list of all speakers and panelists here.

Additional information

The conference is co-organized with BISO Web3 Society, a new student society at BI Norwegian Business School, that already has more than 150 members.

In addition to the Unleash event, Kaupr is running an online news site, a YouTube channel and two newsletters.

Oslo Innovation Week (25th-29th of September) is an umbrella event owned by the municipality of Oslo.15,000 people attended last year’s event, where one third came from abroad. International media also travel to Oslo during this week, to create stories about the Norwegian Tech and startup scene. 

NORSK VERSJON:

Unleash Conference samler 120 deltakere - bygger Web3-samfunn med 500 engasjerte personer.

Norge er omsider vertskap for sin første store Web3-konferanse. Det er Unleash-konferansen, arrangert av oppstartsselskapet Kaupr, som samler over 120 deltakere og 18 ledende foredragsholdere for sin konferanse under Oslo Innovation Week. I tillegg til den fysiske begivenheten, som finner sted den 26. september på Pressens Hus i Oslo, kan alle som registrerer seg følge konferansen hele dagen via direktesending.

Unleash-konferansen er et initiativ for å skape møteplasser for Web3-interesserte i Norge og Norden. I løpet av de siste par ukene har den norske arrangøren Kaupr og partnere engasjert mer enn 500 personer, gjennom påmelding til konferansen, abonnement på et nyhetsbrev og deltakelse i et Linkedin-event.

Fremtidens internett

Web3 refereres ofte til som neste generasjon internett, drevet av teknologier som blockchain, AR/VR, AI og data. – I stedet for å fokusere bare på en teknologisk trend, som kunstig intelligens, blokkjeden eller metaverset, har vi valgt å belyse hvordan flere av disse teknologiene påvirker hverandre, skaper både utfordringer og muligheter og former fremtidens internett, sier Morten Myrstad i Kaupr, initiativtaker og moderator på konferansen.

Ifølge Myrstad består konferansen av tre hovedspor, nemlig teknologi, finans og brukeropplevelser. – I tillegg har vi invitert representanter for yngre generasjoner til å dele sine perspektiver på hvordan de tror fremtiden for internett vil utvikle seg, sier Myrstad.

Ledende foredragsholdere

Det tettpakkede programmet under konferansen inkluderer 18 fremtredende foredragsholdere, fra teknologimiljøer til bank og finans, og fra oppstartsselskaper til etablerte bedrifter. Disse foredragsholderne inkluderer blant andre Sophia Adampour, grunnleggeren av Skandinavias første NFT-galleri, Thuc Hoang, lederen av den største kryptobørsen i Norden, Firi, og Torbjørn Bull Jensen, administrerende direktør for børsnoterte Arcario AB og K33. Marius Thorvaldsen fra VR-selskapet Breach VR har tatt turen fra Trondheim, mens Morten Rongaard fra Reality+ har kommet hele veien fra London. På talerlisten finnes også Magnus Jones fra Ernst & Young, som er en svært ettertraktet foredragsholder både i Europa og Midtøsten. Her er den komplette listen over alle foredragsholdere.

Ytterligere informasjon

Konferansen er arrangert i samarbeid med BISO Web3 Society, en ny web3-fokusert studentforening ved BI Norwegian Business School i Oslo, som allerede har mer enn 150 medlemmer.

I tillegg til Unleash-arrangementet driver Kaupr en nettavis, en YouTube-kanal og to nyhetsbrev.

Oslo Innovation Week (25.-29. september) er en paraplybegivenhet eid av Oslo kommune. 15,000 personer deltok på fjorårets arrangement, der en tredjedel kom fra utlandet. Internasjonale medier reiser også til Oslo denne uken for å lage historier om den norske teknologi- og oppstartsscenen.