Kaupr / Om Kaupr / Mest populære videoer i 2023

Mest populære videoer i 2023

Videoer er etter hvert blitt en naturlig del av Kaupr sin innholdspublisering.

Videoer er etter hvert blitt en naturlig del av Kaupr sin innholdspublisering.

Video har etter hvert blitt en naturlig og integrert del av Kaupr sin formidling av nyheter og innsikt, både gjennom publisering på YouTube og innebygget i artikler på kaupr.io. Vi har i denne oversikten samlet de 8 mest sette videoene fra i høst.

 

Vi befinner oss i en oppbyggingsfase i krypto

Tross et fall i kryptokursene i midten av august mener K33-og Arcario sjef Torbjørn Bull Jenssen at kryptomarkedene befinner seg i en akkumuleringsfase. - Markedet mangler en tydelig retning, det er flatet ut, men optimismen er ikke tilbake. Historien gjentar seg, det bygges ut ny infrastruktur, ny regulering kommer  på plass og grunnlaget for at man kan få et markedsoppsving, drevet av adapsjon, legges i disse dager.

 

 

Vil Base fra Coinbase bidra til å gjøre web3 mainstream?

Coinbase har lansert en Layer 2-plattform Base for almenheten sammen med et 50-talls apper som bygger på den nye blokkjeden. Vi spør om Base vil bidra til å gjøre web3 mainstream og har bl.a. videointervjuet utvikler Håvard Kittelsen.

Base har vært under planlegging en stund og har vært tilgjengelig for utviklere, men denne uken slo Coinbase for alvor på stortromma gjennom en feiring som de har kalt for Onchain Summer, med aktiviteter som kunst, kultur, musikk, spill og mer på den nye kjeden.

 

Klein Group i eksklusivt intervju: “Ingen vei utenom blokkjeden”

- Blokkjeden er det mest tillitsfulle vi har, det mest sporbare vi har og det kan ikke jukses med. Jeg er derfor sikker på at blokkjede-teknologien kommer til å ligge i bunn for det meste vi gjør. Det er ingen vei utenom. Dette sier Morten Klein i et eksklusivt intervju som Kaupr har hatt med Klein Group, hovedeieren Morten Klein og CEO Martin Bentzen.

 

 

Nytt blokkjedekurs fra TheFactory

Blokkjedekurset som TheFactory arrangerte for første gang i vår har gitt akselleratoren mersmak, som satser videre med et nytt blokkjedekurs i høst, med oppstart 12. oktober. Over 8 uker får kursdeltakerne en introduksjon og praktisk tilnærming til blokkjedeteknologien og kryptovaluta.

Både i vår og i høst har hver kursmodul vært ledet av erfarne og kjente figurer fra den norske web3- og blokkjedescenen. 

 

Det du trenger å vite om MiCA og kryptoreguleringer akkurat nå

Hva er MiCA og hva kan det komme til å bety? Etter at Finansdepartementet nylig har gitt Finanstilsynet i oppdrag å utrede kryptoregulering i Norge i tråd med EUs nye regelverk MiCA, har vi videointervjuet en av Norges eksperter både på kryptoaktiva og kryptojus, Magnus Jones i EY. I intervjuet får du svar på det du måtte lure på akkurat nå når det gjelder MiCA og kommende kryptoreguleringer.

 

 

State of Nordic Blockchain - record-breaking event

This week, Copenhagen is hosting the Nordic Blockchain Conference, with a remarkable turnout of over 500 attendees and speakers, marking a record attendance. We had the opportunity to engage in a conversation with Jakob Mikkel Hansen, the CEO of the Nordic Blockchain Association, which is the driving force behind this event. Our discussion covered various aspects, including the conference itself, insights into the association, and an exploration of the current status of blockchain technology in the Nordic region.

 

Har samlet Fintech-bransjen i Norge - tsunami av nye reguleringer på vei

Fintech Norway har nå passert 50 medlemmer, har bygget nettverk internt i bransjen og har samtidig blitt en etablert og anerkjent aktør både av myndigheter og andre organisasjoner i bransjen. Samtidig står organisasjonen og finansbransjen forøvrig foran en tsunami av nye reguleringer som vil komme de nærmeste to-tre årene.

 

 

MiCA kan sikre innovasjon - The future of crypto assets

- Vi er veldig positive til at Finanstilsynet har fått oppdraget om å utrede norsk gjennomføring av forventede EØS-regler om kryptoaktiva. I lys av større, uheldige hendelser i krypto-markedet, står MiCA helt sentralt for å sikre innovasjon innenfor trygge rammer, sier KPMGs Johanne Andresen som også holdt tale under Unleash-konferansen.