Kaupr / Notert / Gripes du lett av frykt eller grådighet?

Gripes du lett av frykt eller grådighet?

Søndag 22. oktober var frykt- og grådighetsindeksen i nøytralt terreng, men kan svinge mye.

Søndag 22. oktober var frykt- og grådighetsindeksen i nøytralt terreng, men kan svinge mye.

Atferden i alle finansmarkeder påvirkes ikke bare av fundamentale forhold, men gjerne vel så mye av psykologiske forhold og sentimentet i markedet over kortere eller lengre tidsrom. Historisk har kryptomarkedene skilt seg ut ved å være svært følelsesladet og volatilt. Folk har en tendens til å bli grådige når markedet stiger, noe som resulterer i FOMO (frykt for å gå glipp av). Motsatt selger folk ofte kryptovaluta i en emosjonell reaksjon på å se røde tall.

Ekstreme utfall

Alternative Me er en av flere aktører som daglig oppdaterer sin frykt- og grådighetsindeks, Crypto Fear & Greed Indeks. Indeksen kan brukes til å beskytte deg selv mot egne følelsesmessige overreaksjoner, som gjerne slår ut på en av to måter:

  • Ekstrem frykt kan være et tegn på at investorer er for bekymret. Dette kan være en kjøpsmulighet.
  • Når investorene blir for grådige, betyr det at markedet er klart for en korreksjon.

Alternative.me analyserer løpende sentimentet i Bitcoin-markedet og bearbeider tallene til en enkel måler fra 0 til 100. Null betyr "Ekstrem frykt", mens 100 betyr "Ekstrem grådighet".

Drevet av ETF-nyheter

Når vi skriver denne artikkelen, søndag 22. oktober, står indeksen i 53, hvilket betyr en nøytral tilstand, at hverken frykt eller grådighet har noe overtak. Men dagen, lørdag 21. oktober, stod indeksen i 63, det vil si at sentimentet var i et Greed-terreng. Dette hadde sammenheng med at det samme uke ble rapportert at de amerikanske børsmyndighetene, SEC, hadde godkjent søknader om å tilrettelegge ETFer, som er et investeringsinstrument, koblet mot spotmarkedet for Bitcoin. Nå viste det seg at denne meldingen var feil, noe som kanskje forklarer at markedet har roet seg igjen. Samtidig forventer de fleste observatører at disse ETF-søknadene vil bli godkjent om ikke lenge. Dermed var det kanskje heller ikke noen grunn til å la frykten ta overhånd.

Endringer over tid

Nå er det jo slett ikke slik at det bare er enkeltstående nyheter som påvirker frykt- og grådighetssentimentet. Det kan like gjerne være utviklingen over tid. Forrige uke lå eksempelvis indeksen på 45, og i september på 43, dvs. i begge tilfeller i et frykt-terreng. Men på ingen måte i nærheten av hva man kunne oppleve i 2022, da de store finansskandalene preget kryptomarkedene.

Hvis du har lyst til å følge med på hvordan denne indeksen endrer seg fra dag til dag, så har vi nedenfor bygget inn Alternative Me sin indeks.

 Latest Crypto Fear & Greed Index

Faktorer som påvirker

Hvordan settes så Alternative Me sin Fear & Greed indeks sammen? Først kan det være greit å minne om at Alternative Me sin indeks så langt kun er basert på Bitcoin, men flere separate indekser er på vei.

Faktorer som påvirker indeksen:

  • Volatilitet (25%), hvor kortsiktige svingninger er sammenlignet med gjennomsnittsverdier for de siste 30 og 90 dagene.
  • Markedsmomentum / Volum (25%), hvor handelsvolum, men også momentum (positivt / negativt) måles mot gjennomsnittsverdiene for de siste 30/90 dagene.
  • Sosiale medier (15%), hvor Alternativ Me analyserer emneknagger på X (tidligere Twitter), og sjekker interaksjoner og endringshastighet i disse.
  • Undersøkelser (15%), som ikke har vært gjennomført på en stund
  • Dominans (10%), dvs. hvor stor markedsandel en kryptovaluta har i forhold til hele kryptomarkedet, og endringene i denne
  • Trender (10%), bl.a. basert på søkeord i Google Trends, og endringer i søkevolumene knyttet til bestemte søkeord.

Så rustet med denne kunnskapen, hvordan akter du å forholde deg, neste gang markedssentimentet domineres av frykt eller grådighet?