Kaupr / Jobb / «Master of Coin» Torstein Thinn fra kryptobørs til hedgefondselskap

«Master of Coin» Torstein Thinn fra kryptobørs til hedgefondselskap

Etter å ha innehatt toneangivende stillinger innenfor kryptoområdet i Skatteetaten og NBX innleder Torstein Thinn det nye året med ny jobb i hedgefondselskapet AKJ Group.  - Overordnet handler det fortsatt om å revolusjonere finansbransjen, og skape en bro mellom finans og krypto, sier Thinn som går inn som CEO for Trading & Systems i AKJ Group. Foto: Hilde Brevig.

Etter å ha innehatt toneangivende stillinger innenfor kryptoområdet i Skatteetaten og NBX innleder Torstein Thinn det nye året med ny jobb i hedgefondselskapet AKJ Group.  - Overordnet handler det fortsatt om å revolusjonere finansbransjen, og skape en bro mellom finans og krypto, sier Thinn som går inn som CEO for Trading & Systems i AKJ Group. Foto: Hilde Brevig.

Nytt om navn: Torstein Thinn, med bakgrunn bl.a. fra Skatteetaten og nå sist fra kryptobørsen NBX, starter det nye året i ny jobb, som CEO for Trading & Systems i AKJ Group. AKJ er et ledende internasjonalt hedgefond og kryptoselskap med en teknologiplattform som er blitt kåret til Europas beste hedgefondplattform seks av de siste 7 årene.

Ledende teknologiplattform

AKJ Group er en av etter hvert mange norske initiativ innenfor finans, teknologi og krypto som gjør seg sterkt gjeldende internasjonalt, men som likevel ikke oppnår de store overskriftene i norske medier. AKJ Group har i dag rundt 140 ansatte og kunder i 35 land. Kundene til AKJ Group, som bruker AKJ sin teknologiplattform, forvalter i alt verdier for 24 milliarder dollar. AKJ, under ledelse av gründer og Chairman Anders Kvamme Jensen, har hovedkontor i London men er i prosess med å flytte til Oslo.

«Master of Coin»

De to siste årene har Torstein Thinn vært finansdirektør i Norwegian Block Exchange (NBX). Hvis man har oppsøkt Thinn sin profil på Linkedin, så vil man se at tittelen hans også har vært «Master of Coin». Thinn er vel vitende om at Tesla under Elon Musk sin ledelse ga tittelen Master of Coin til Tesla sin finansdirektør. Men Thinn er selv mer inspirert av hvor denne tittelen opprinnelig kommer fra, nemlig fra Game of Thrones, hvor tittelen ble tilegnet den som forvaltet det kongelige skattkammeret.

- Det blir jo tungt å miste den tittelen, men det er jo også viktig å ha det litt gøy på jobb, sier Thinn lattermild.

Vil revolusjonere finans

Thinn går inn i rollen som CEO for Trading & Systems, den største av flere hub’er som er organisert tvers av den juridiske selskapsstrukturen i AKJ Group. Thinn beskriver seg selv som en «purpose-drevet» leder, en tilnærming han vil også ta med seg til AKJ.

- Overordnet handler det om å fortsette og revolusjonere finansbransjen, å endre måten man jobber på og skape en bro mellom finans og krypto, sier Thinn som understreker at AKJ allerede lenge har jobbet med å revolusjonere fondsbransjen.

AKJs nåværende teknologiplattform ble primært utviklet i 2017, og er ifølge Thinn en hybrid mellom tradisjonell databaseteknologi og blokkjedeteknologi.

- AKJ har allerede en blokkjedetankegang i infrastrukturen. Men deler av min rolle vil være å se på hvordan infrastrukturen kan gjøres mer effektiv med økt bruk av blokkjedeteknologi. Dette arbeidet vil skje i nært samarbeid med en ny CTO, som vi nå søker etter, sier Thinn.

Fokus på risikostyring

Gjennom 2022 har institusjonelle investorer, family offices og investeringsselskaper vist en økende interesse for å investere i krypto. Men usikkerheten er fortsatt stor, bl.a. i forhold til hva som kommer til å komme av reguleringer. Året vi nettopp har lagt bak oss har også vært preget av mange finansskandaler innen krypto, nå sist med konkursen i kryptobørsen FTX.

- Det er nok blitt mer utfordrende å navigere i kryptospacet, så jeg er jo litt spent på hvordan dette ser ut fra innsiden i et hedgefondselskap. Men AKJ har en hedgefondtankegang, hvor det eksempelvis går an å ha en kombinert long / short-strategi, og hvor man kan kombinere ulike aktivaklasser, eksempelvis enkle fond, indeksfond, kryptovalutaer, derivater etc. Det er derfor naturlig å ta med seg hedgefondstrategier også når man beveger seg inn i krypto. Jeg anser det som en del av min rolle å bidra til guide og veilede og bidra til økt risikostyring og til at midlene kan forvaltes og sikres på best mulig måte, sier Thinn.

Interesse for hedgefond

Tross markedsuroen og kryptoskandalene i det siste året synes ikke Thinn det er unaturlig å gå fra offentlig forvaltning i Skatteetaten og kryptobørs til hedgefond. Men nå viser det seg også at Thinn heller ikke er ukjent med hedgefondbransjen, selv om det går vel 10 år tilbake i tid.

- Jeg har holdt på med derivater helt siden NHH, og har jobbet med trading og risikostyring både i og utenfor hedgefond bransjen. Jeg har hatt denne interessen lenge og har også fulgt AKJ sin utvikling, så når det nå bød seg en anledning til å komme tilbake til hedgefond-verden, så var det en veldig spennende mulighet, sier Thinn.

Bakgrunn fra Skatteetaten og NBX

For folk som har fulgt med i kryptospacet de siste årene, så er det nok først og fremst rollene i Skatteetaten og NBX man har bitt seg merke i.

I Skatteetaten var han i perioden 2014 – 2018 assisterende prosjektleder for «Riksprosjekt finans», hvor rundt 200 ansatte i Skatteetaten deltok i et arbeid for å teste fremtidig organisering i Skatteetaten. Underveis, fra 2017, begynte Skatteetaten for alvor å overvåke utviklingen innenfor krypto og blokkjeder. I 2019 – 2020 ble Thinn ansvarlig for å sette sammen og lede Skatteetatens nye «Crypto currency task force», i tillegg til ansvaret for koordinering av arbeidet internt i Skatteetaten.

Resultater og milepæler

Dette trekker Thinn frem som de viktigste resultatene fra årene i Skatteetaten: Utarbeidelse av retningslinjer for investeringer i krypto, kartlegging av kilder og data samt samarbeid i Europa og Norden. – Norge var vel den skattemyndigheten i verden som tidligst kom ut med veiledninger, både på krypto og NFTer, sier han.

Også fra sine år i NBX (2020 – 2022) var Thinn med på viktige milepæler, som børsnotering, godkjent epengelisens hos Finanstilsynet og lansering av VISA-kort. NBX var bl.a. den første rene kryptobørsen som ble børsnotert i Europa, og var også første krytobørs i Norden med å få en epengelisens.